Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Andrej Fedor Popov
Datum upisivanja i ro�enja
19.05.2008. i 10 . 02 .1986 .
Mesto ro�enja
Beograd
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Andrej
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Andrej
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
75KG 178cm / 44
Boja o�iju?
zelena
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
2cm
Koloritet kose?
braun
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
A+
Boja Ko�e?
tamnija od bele,svetlija od preplanule
Osnovna �kola?
Nikola Tesla
Srednja �kola?
Srednja Muzicka '' Davorin Jenko ''
Fakultetska �kola?
Filozovski fakultet / e-a
Da li si golicljiv/a?
Da.
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
Ne bih menjao nista.Zadovoljan sam svojim spoljnim izgledom.
Peva�?
Da.
Dobro?
Trudim se .
Deca?
Nemam decu.
Imena dece?
/
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
30

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
Ne.
Koju muziku slu�a�?
Dobru muziku.
A �to? (ne bi moglo)
/
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Jadranka Jovanovic, Radmila Del Monako, Nikola Kitanovski, Balkanske Zice(gitarski trio ), Gudaci Svetog �or�a, Kvartet Nevski, Marko Kalajanovic, Ydravko �oli�, Riblja �orba, �or�e David, Renesans, Del Arno bend, Polyester Shock, Colegium Musicum, Bajaga i Instruktori,Balkanika,Belgrade Dixyland Orchestra,Perkusionisti �kole Stankovi�,Sla�ana Milo�evi�, Back Door Man ,Darkwood Dub...
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Aerosmith, Kiss, Alice Cooper, Status Quo, Lennz Kravitz, Sex Pistols, New York Dolls,Kosmos radio,Darkness,Duke Elington,Vangelis,Jean Michele Jarre,Denis&Denis...
Najgluplja pesma ikad napisana?
Ne znam.Velika je konkurencija.
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Svako ko pobedi sebe i u�ini dobro za svet.
Tvoj idol?
Nemam idola.
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
Top Gun, Blood sport, �ejtanov ratnik.
Omiljeno pivo?
Hajneken.
Zanimanje tvog �ivota?
Rok muzi�ar.
A za�to?
Po mom mi�ljenju, ispunjava idealno �ovekov �ivot.
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
Ne hvalim se.
�ivotni moto?
�ivi.
�ime najra�e �ubri� stomak?
Trudim se da ga ne �ubrim.
A �ime najra�e vla�i� stomak?
Vodom.
Savr�en doru�ak?
Sir,omlet,kakao,zelena salata,hleb sa me�anom marmeladom.
Koj �ampon koristi�?
�ampon od aloje.
Tatoo/piercing?
Nemam.
Kad le�e� da no�i�?
Raspon je od 22h-09h
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Sa svojom sestrom.
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
Sat.
�ta ti je na stolu (at the moment)?
Kompijuter, telefon, stona lampa,i podloga za mi�a.
�ta to mene briga???
Neznam.
�ta ti je na Wallpapper-u?
Panorama Firence.
Koliko tastera ti ima mi�?
Dva.
Koja ti je boja tastature?
Crna.
A ga�a (koje su na tebi)?
Bela.
Omiljena boja?
Laguna zelena.
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
Belo-zute.
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
Ne.
Da li ima� amajliju?
Ne.
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
Gde god je dobro dru�enje,tj. dobri ljudi.
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
Kako se dogovorimo.

�ta ne voli� i koga ne voli�?
Ne volim sve �to je lo�e.
One koji slu�aju samo sebe.
Za�to?
Zato �to onda ne �uju druge,ne po�tuju ih.
�ta voli�?
Sve �to je dobro, lepo, zdravo .
Koju zemlju voli�?
Volim ceo svet.Precizno zemlju:Maldivska osttrva.
A �to?
To je,u prirodnom smisU, Raj na Zemlji.
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
Polyester Shock-cd, Sla�ana Milo�evi�-''Metamorfoza''-kaseta,Generacija 5-LP.
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
Guns ' n ' Roses/Don't Cry/Live Tour 1993-cd;Taco/''After eight''-kaseta; Space/''Magic Fly''-LP.
Omiljeni sport?
Ko�arka.
Omiljena doma�a TV stanica?
Metropolis.
Omiljena strana TV stanica?
History Channel.
Omiljena emisija na doma�em TV?
Trenutno ne pratim TV program.
Omiljena emisija na stranom TV?
Isto va�i i za stranu TV.
Najdra�i Film?
Tommy.
Omiljena Serija?
Nind�a Kornja�e.
Omiljena Knjiga?
Dalaj Lama- ''Drevna mudrost,savremeni svet''.
Omiljeni predmet u �koli?
Narodna Religija Srba(na ovoj godini studija ).
Sladoled?
Nirvana sa ora��i�em.
Kafa?
Nes sa �lagom.
Praznik?
Prvi Maj.
Godi�nje doba?
Leto.
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
Gucci -Pour Homme.
Omiljeno vozilo?
Mercedes 123, 200E.
Omiljeni odevni predmet?
Udobne bokserice.
Omiljena aplikacija na majici?
EX.

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
Leta 2003.Kod ku�e.Kroz razgovor i komunikaciju o�ima.Svoju tada�nju simpatiju.
Koliko si puta bio/la u vezi?
Zasad jedanput,ostalo su bile avanture.
Ljubio/la?
Mnogo puta.
Radio/la na ulici?
4puta.
Varao/la na testu?
10ak puta.
Varao/la partnera?
Nijednom
Bio/la prebijen/a?
Nijednom.
Pu�i�?
Ne.
Alkohol?
Ne.
Droge?
Ne.
Iskrao/la se iz ku�e?
Nikad.
Gledao porno film?
Mnogo puta.
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
Devojka koja zna �ta �eli i ne libi se da to i poka�e. Da je u mogu�nosti da ostvari kreativnu i zanimljivu komunikaciju sa partnerom tokom odnosa.
Dildos?
Ne.
Da li vam je bitno gde?
Samo da je �isto, toplo ,udobno.Ipriroda je lepa.
Konzerva ili avanturista?
Zavisi kako se postavim i sa kim u�em u odnos.

Ima� computer? (ba� li�ni)
Da.
Mobitel?
Da.Simmens A 70.
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
Nemam li�ni.Samo porodi�ni.
Aaaaa, ve� ma�inu?
Da.
Muzi�ki stub?
Ne.
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
Da.Obi�ni.
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
Da.Rasklopljen negde le�i.
�to?
Uspomena na detinjstvo.
Trpezariju?
Da.
Ima� ma�ku, ku�e?
Ne.
Slona??
Ne.
Magarca? Divokozu? Majmuna?
Ne.
Aligatora? Pantera? Zebru?
Ne.
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
Ne.

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
Sino�.
Kad si poslednji put prao/la zube?
Jutros.
Kad si poslednji put prao/la noge?
Sino�.
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
Nisam bio kod pedikira,Sam negujem nokte.
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
Ne.
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
Da svoje poslove sve ve�eras ''stu�em'' .
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
Svaki je odmor imao i lepih imanje lepih strana.
Kad si poslednji put plakao/la?
Ne se�am se ta�no.
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
Na Prvomajskoj proslavi.
Sex?
Na moj ro�endan.
Jeo/la?
Prepar sati.
Zaista voleo/la nekoga?
5 godina.
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
Ne se�am se ta�no,ali ne skoro.
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
Ne znam.
Kada ste poslednji put udarili nekog?
Skoro.Slu�ajno.
Telefonirali?
Pre sat vremena.
Gledali TV?
Pre par dana.
Slu�ali radio?
Pre par dana.
Rekli nekome da ga volite?
Pre par meseci.
Po�istili sobu?
Pre mesec dana.
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
Imao sam prijatan razgovor.
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
Tek �e se desiti.
Najve�i blam?
Kad ka�em neku glupost,koja zaista u tom momentu nije potrebna.
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
Ogovarao sam.

Ljubav na prvi pogled?
Ne.
Boga?
Da.
Deda Mraza?
Ne.
Vanzemaljce?
Da.
Horoskop?
Ne.
Raj?
Da(stanje du�e).
Pakao?
Da(stanje du�e).
Sebe?
Da,uz Bo�iju pomo�.
Babarogu?
Ne.
Abortivnu pilulu?
Ako postoji,to je lo�e.

Coke ili Pepsi?
Ni�ta od toga.
Frutella ili Sinalco?
I jedno ,i drugo.
Plavu�e ili Crnke?
Obe.
Visoko ili Nisko?
Nije bitno.Va�no je da je srazmerno.
Usko ili �iroko?
Vitko.
Crno ili Belo?
Obe boje(iako to nisu)imaju svoje lepe odlike.
TV ili radio?
Radio.
Windows ili Linux?
Windows.
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
Gmail.
1 ili 2 jastuka?
1.
Ulo�ci ili tamponi?
-
Durex ili Condomi?
Durex.
Snovi ili ko�mari?
Snovi.
Pivo ili Vino?
Vino.
Guinness ili Zidarsko?
Hajneken.
Pizza ili Gibanica?
I pizza i gibanica(ako je sa sirom).
Banane ili Jabuke?
Volim obe vo�ke.
�e�er ili Nutreen?
Med.
Sesti gore ili dole?
Turski sed.
Dobro ili zlo?
Dobro .

�ta prvo primeti�?
Lice i pogled,kao i figuru,boju kose.
Obavezna osobina?
Pozitivan stav prema �ivotu. Iskrenost. Dra�esnost.
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
Duga,talasasta.
Dobar/ra ili lo�/a?
Dobaa.
Ne�an/na ili grub/a?
Ne�na.
Stidljiv/a?
Ne.
�ta je najbolje?
Kad se ne gledamo samo kao seksualni objekti,ve� nam je sex samo jedan od vidov ispunjuju�e komunikacije.Kad se po�tujemo i kad se ne sla�emo.Kad sti�emo na vreme,ne vre�amo se,ne ogovaramo jedno drugo.
�ta je najgore u vezi njih?
Zavisi od osobe.Ne uop�tavam svoj pogled na �enski pol.Ali kad nema ''hemije'' ... Trudim se da kod ljudi gledam dobro.
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
Ima ih mnogo . I hvala svima koji su mi je podarili.

Nostalgiji?
Naizgled lepa, zapravo baca �oveka u lo� ambijent,i treba je izbegavati.
RAPu?
Svi�a mi se Old School ( 80-te ).�
Ne preferiram ga posebno,ali u kombinaciji sa rege-dub zvukom mo�e da zvu�i interesantno.
Rocku?
Moja omiljena muzika.
Metalu?
Kd mu tematika ne bi bila ( uglavnom ) mra�na, bio bi to zvuk velike stimuli�u�e snage.Ipak, sve polazi od umetnika.Ako je dovoljno sna�na li�nost, prevazi�i�e matricu.
Irishu?
U redu je.
Narodnjacima?
Samo kola za folklor i orkestar.
Vojvo�anski su ne�to posebno,a prave turske (Tarkan ) volim.Oni su original,te prijaju mom uhu.
Klasi�noj muzici?
Barok ,i klasicizam da, XXvek - ne.
Horror filmovima?
Samo remek dela,bez mnogo krvi.Va�an je horor momenat ,koji te iznenadno zasko�i,ali ipak sa njima ne treba preterivati.
�panskim serijama?
�panske su odli�ne, Latinoameri�ke mi se ne dopadaju.
Roller coasterima?
Muka mi je od vrtoglavice.
Bubama?
Ima ih i korisnih,i �tetnih.Bubamare su na mestu.P�ele tako�e.
On-line prijateljstvu?
Ne koristim ga za sada.
Li�no je nekako ''�IVLJE'' .
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
�to da ne.Kad ti je prijazeljica seksualno neprivla�na,sve je u redu.
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
Za�to idiot:pitanja uop�ze nisu lo�a.Mogao ih je smisliti samo neko pametan i kreativan.
Sebi dok odgovara� na ista?
Sve je u redu za sada.

Ko te naj�e��e nasmeje?
Sam sebe.
Kome se naj�e��e nasme�i�?
Svojoj profesorki pevanja.
Ko je sme�an kao pojava?
Moj drug.
Koga najvi�e mrzi�?
Ne koga : nego �ta. Npr:kad neko ''glumi budalu''.Ina�e, ne mrzim nikoga.
Ko ti daje savete?
Pametne osobe.
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
Moja majka.
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
Mamina prijateljica .Divna osoba,beskrajnog strpljenja i blagosti.
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
Ne znam .

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
http://www.last.fm.com
Text pesme (nemoj citirati celu)?
All you nedd is love, love,love is all you need...And the world will live as one...Vieni mio bel dilleto,io cangiero tua sorte...postaje� prava prakti�na �ena...God give roknroll to You...Oseti�e� kako - plafon pada!


Savet koji si dao/la?
Po�tuj sebe malo vi�e(drugu),ne pri�aj toliko.
Posao koj si dosad imao/la?
Nisam imao stalan posao .


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
Omiljeni junak iz romana koje je sam napisao?Giaccomo Cassanova(Memoires);strip junak-DAMPYR;Nau�nik-Tesla;kompozitor - Mocart.
Postavi mi pitanje!
Da li si preko ovih pitanja stekao neke dobre prijatelje,razumeo razli�itosti drugih,te upoznao neku tebi dragu osobu?

adam