Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Irena Djurdjevic
Datum upisivanja i ro�enja
10.11.2006. i 27. 06. 1989.
Mesto ro�enja
Beograd
Mati�ni broj
..............
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
...............
Tvoj e-mail
[email protected]
Tvoj website
www.piczo.com/leptirica

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Iri, Riby
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Riby
Boja o�iju?
braon
Koloritet kose?
crna
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
hahahhah NE
Osnovna �kola?
Vojislav Voka Savic
Srednja �kola?
Highschool - Canada
Da li si golicljiv/a?
daaaaaaaaa
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
boja ociju
Peva�?
aha
Dobro?
pa... valjda :)
Deca?
c
Imena dece?
jooooojjjj
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
posle dvadesete

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
da
Koju muziku slu�a�?
rock and roll
A �to? (ne bi moglo)
haha
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Alen Islamovic
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Roger Vatson
Najgluplja pesma ikad napisana?
Moja mala nosi suknju maxi