Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
andrea
Datum upisivanja i ro�enja
05.01.2009. i 23.09.1995
Mesto ro�enja
nowi sad
Mati�ni broj
nzm
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
ex sad. . .0656467142
Tvoj e-mail
eeee....

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
mala andrea
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
mala andrea
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
161cm. . . 50 kg
Boja o�iju?
zelen0 plawe
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
nzm
Koloritet kose?
smedja
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
nzm
Boja Ko�e?
kwarc0wana
Osnovna �kola?
pwb
Srednja �kola?
nzm
Fakultetska �kola?
nzm
Da li si golicljiv/a?
daaaaaaa
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
nzm
Peva�?
da
Dobro?
0n0. .
Deca?
ne
Imena dece?
ne
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
23

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
da
Koju muziku slu�a�?
tecxn0,rep,xip x0p
A �to? (ne bi moglo)
nzm
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
t0sxe pr0eski
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
dj tiest0
Najgluplja pesma ikad napisana?
ima ix. . .npr YUGIC
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
sxwabaaaaaaa 94
Tvoj idol?
sxwabaaaaaaa 94
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
ima ix
Omiljeno pivo?
slaba sam na piwu...al zat0 w0tka i wiski
Zanimanje tvog �ivota?
nmm blage
A za�to?
. . .
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
0dqd znam
�ivotni moto?
kad padnesx ustani
�ime najra�e �ubri� stomak?
pizza
A �ime najra�e vla�i� stomak?
w0tka i wiski
Savr�en doru�ak?
pizza
Koj �ampon koristi�?
niwea
Tatoo/piercing?
piercing
Kad le�e� da no�i�?
0k0 1-2
Sa kim si najdu�e prijatelj?
nzm
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
4 h
�ta ti je na stolu (at the moment)?
tel
�ta to mene briga???
axa
�ta ti je na Wallpapper-u?
qcxici
Koliko tastera ti ima mi�?
2
Koja ti je boja tastature?
crna
A ga�a (koje su na tebi)?
crrrrwene
Omiljena boja?
crn i bela
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
beli
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
ne
Da li ima� amajliju?
axa. .
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
sistem i adresa
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
sistem i adresa

�ta ne voli� i koga ne voli�?
eee
Za�to?
eeeeeeee
�ta voli�?
eeeeeeeee
Koju zemlju voli�?
W0JW0DINU
A �to?
zat0 sxt0 je w0lem
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
nzm
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
nzm
Omiljeni sport?
...
Omiljena doma�a TV stanica?
swt plus
Omiljena strana TV stanica?
mtw
Omiljena emisija na doma�em TV?
cxitaj izmedju red0wa
Omiljena emisija na stranom TV?
nzm
Najdra�i Film?
...
Omiljena Serija?
...
Omiljena Knjiga?
...
Omiljeni predmet u �koli?
..
Sladoled?
wanila
Kafa?
nes
Praznik?
...
Godi�nje doba?
let0
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
dig
Omiljeno vozilo?
bmw
Omiljeni odevni predmet?
cxizmice i dzxesike
Omiljena aplikacija na majici?
ntpisi

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
eeeeee
Koliko si puta bio/la u vezi?
8-9
Ljubio/la?
ee
Radio/la na ulici?
eeeeeee
Varao/la na testu?
uwek
Varao/la partnera?
nzm
Bio/la prebijen/a?
ne
Pu�i�?
nekad
Alkohol?
axa
Droge?
wutra...L0Ol
Iskrao/la se iz ku�e?
da
Gledao porno film?
da
Tip seksualnog partnera?
e
Dildos?
eeeeeeeee
Da li vam je bitno gde?
eeeeeeeeee
Konzerva ili avanturista?
eeeeeeeeeee

Ima� computer? (ba� li�ni)
da
Mobitel?
da
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
da
Aaaaa, ve� ma�inu?
da
Muzi�ki stub?
da
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
da
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
ne
�to?
et0
Trpezariju?
da
Ima� ma�ku, ku�e?
da
Slona??
ne
Magarca? Divokozu? Majmuna?
ne
Aligatora? Pantera? Zebru?
nne
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
ne

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
jutr0s
Kad si poslednji put prao/la zube?
jutr0s
Kad si poslednji put prao/la noge?
jutr0s
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
pre 2 dana
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
ne
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
da nesmarasx
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
...
Kad si poslednji put plakao/la?
...
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
...
Sex?
...
Jeo/la?
...
Zaista voleo/la nekoga?
...
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
...
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
..........
Kada ste poslednji put udarili nekog?
........
Telefonirali?
upraw0 sad
Gledali TV?
upraw0 sad
Slu�ali radio?
upraw0 sad
Rekli nekome da ga volite?
nzm
Po�istili sobu?
jucxe
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
nzm
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
nzm
Najve�i blam?
ima ix
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
eeex sad

Ljubav na prvi pogled?
da
Boga?
da
Deda Mraza?
ne
Vanzemaljce?
ne
Horoskop?
ne
Raj?
ne
Pakao?
da
Sebe?
ne
Babarogu?
ne
Abortivnu pilulu?
ne

Coke ili Pepsi?
Pepsi
Frutella ili Sinalco?
Sinalco
Plavu�e ili Crnke?
brineta bwe
Visoko ili Nisko?
Visoko
Usko ili �iroko?
Usko
Crno ili Belo?
Belo?
TV ili radio?
tw
ICQ ili IRC?
....
Jabber ili ICQ?
.........
Windows ili Linux?
...........
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
.........
MS Office ili Open Office?
.............
1 ili 2 jastuka?
2
Ulo�ci ili tamponi?
tamp0n
Durex ili Condomi?
durex
Snovi ili ko�mari?
k0sxmar
Pivo ili Vino?
piw0
Guinness ili Zidarsko?
.......
Pizza ili Gibanica?
0bje
Banane ili Jabuke?
benene
�e�er ili Nutreen?
sxecer
Sesti gore ili dole?
g0re
Dobro ili zlo?
xexexe

�ta prvo primeti�?
0blacxenje
Obavezna osobina?
l00d k0 ja
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
zawisi
Dobar/ra ili lo�/a?
d0baj
Ne�an/na ili grub/a?
0b0je
Stidljiv/a?
ne
�ta je najbolje?
ex
�ta je najgore u vezi njih?
dbl su
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
nzm

Nostalgiji?
..
RAPu?
zak0n
Rocku?
..
Metalu?
...
Irishu?
...
Narodnjacima?
...
Klasi�noj muzici?
...
Horror filmovima?
...........
�panskim serijama?
............
Roller coasterima?
..........
Bubama?
.................
On-line prijateljstvu?
...............
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
...............
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
............
Sebi dok odgovara� na ista?
................

Ko te naj�e��e nasmeje?
...
Kome se naj�e��e nasme�i�?
.........
Ko je sme�an kao pojava?
.......
Koga najvi�e mrzi�?
........
Ko ti daje savete?
........
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
.....................
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
...................
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
.......

Text pesme (nemoj citirati celu)?
..........
Savet koji si dao/la?
..............
Posao koj si dosad imao/la?
.................


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
neeeeeeeeee
Postavi mi pitanje!
sxt0 smarasx