Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
sr�anka dubi�, fatimo
Datum upisivanja i ro�enja
30.11.2007. i 12.4.1832
Mesto ro�enja
imotski
Mati�ni broj
???'
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
------
Tvoj e-mail
...
Tvoj website
http://....

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
goldonka
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
fana
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
v