Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
s
Datum upisivanja i ro�enja
16.04.2009. i k
Mesto ro�enja
r
Mati�ni broj
a
Tvoj e-mail
b
Tvoj website
s

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
f
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
g
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
a
Boja o�iju?
f
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
s
Koloritet kose?
f
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
s
Boja Ko�e?
s
Osnovna �kola?
s
Srednja �kola?
s
Da li si golicljiv/a?
s
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
s
Peva�?
s
Dobro?
s
Deca?
s
Imena dece?
s
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
s

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
s
Koju muziku slu�a�?
s
A �to? (ne bi moglo)
s
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
s
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
s
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
s
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
s
Omiljeno pivo?
s
Zanimanje tvog �ivota?
s
�ivotni moto?
s
�ime najra�e �ubri� stomak?
s
A �ime najra�e vla�i� stomak?
s
Savr�en doru�ak?
s
Koj �ampon koristi�?
s
Tatoo/piercing?
s
Kad le�e� da no�i�?
s
Sa kim si najdu�e prijatelj?
s
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
s
�ta ti je na stolu (at the moment)?
s
�ta to mene briga???
s
�ta ti je na Wallpapper-u?
s
Koliko tastera ti ima mi�?
s
Koja ti je boja tastature?
Ds
A ga�a (koje su na tebi)?
asf
Omiljena boja?
sfasf
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
safas
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
sfasf
Da li ima� amajliju?
asfas
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
Park
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
fasfas

�ta ne voli� i koga ne voli�?
asfas
Za�to?
safas
�ta voli�?
asfas
Koju zemlju voli�?
fasfa
A �to?
fsaf
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
fsafas
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
asfasf
Omiljeni sport?
asfas
Omiljena doma�a TV stanica?
fsafa
Najdra�i Film?
safas
Omiljena Knjiga?
safsa
Kafa?
safas
Godi�nje doba?
fsafasf
Omiljeno vozilo?
asfsa

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
asfas
Koliko si puta bio/la u vezi?
safas
Ljubio/la?
safas
Pu�i�?
asfsa
Alkohol?
safas
Droge?
safsa
Gledao porno film?
asfas
Seksualno opredeljenje?
Hetero

Ima� computer? (ba� li�ni)
asfas
Mobitel?
safsa
Aaaaa, ve� ma�inu?
asfsa
Muzi�ki stub?
safas
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
asfas
�to?
asfas
Ima� ma�ku, ku�e?
safsa
Slona??
asfsa
Magarca? Divokozu? Majmuna?
safas
Aligatora? Pantera? Zebru?
asfsa
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
asfas

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
asfas
Kad si poslednji put prao/la zube?
asfas
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
safas
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
asfsa
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
asfsa
Telefonirali?
asfa
Po�istili sobu?
asfasfs

Ljubav na prvi pogled?
as
Boga?
sa
Deda Mraza?
as
Vanzemaljce?
sfaas
Horoskop?
fsafas
Raj?
safas
Pakao?
asfas
Sebe?
fasfa
Babarogu?
safsa
Abortivnu pilulu?
safsa

Coke ili Pepsi?
sa
Frutella ili Sinalco?
as
Plavu�e ili Crnke?
as
Visoko ili Nisko?
as
Usko ili �iroko?
as
Crno ili Belo?
as
TV ili radio?
s
ICQ ili IRC?
as
Jabber ili ICQ?
as
Windows ili Linux?
fas
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
as
MS Office ili Open Office?
fasf
1 ili 2 jastuka?
safas
Durex ili Condomi?
asfa
Snovi ili ko�mari?
asfas
Pivo ili Vino?
asfas
Guinness ili Zidarsko?
asfa
Pizza ili Gibanica?
safa
Banane ili Jabuke?
safa
Dobro ili zlo?
sfas

�ta prvo primeti�?
asfas
Obavezna osobina?
safas
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
asfasf
Dobar/ra ili lo�/a?
asfsa
Ne�an/na ili grub/a?
fasfsa
Stidljiv/a?
fasfsa

Nostalgiji?
asfas
Metalu?
asfsa
Horror filmovima?
asfsa
�panskim serijama?
safas

Ko te naj�e��e nasmeje?
asfsa
Kome se naj�e��e nasme�i�?
asfsa
Ko je sme�an kao pojava?
asfas
Koga najvi�e mrzi�?
asfas
Ko ti daje savete?
jsafsa
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
asfsa
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
safsa
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
asfas

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
asfasf
Text pesme (nemoj citirati celu)?
asfsa

Postavi mi pitanje!
asfas