Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Daria
Datum upisivanja i ro�enja
25.02.2011. i 23.08.1989.
Mesto ro�enja
Koper, Slovenia
Mati�ni broj
nemam pojma
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Da ti iskreno ka�em, ne znam. Preselila sam se u Seoul, a ovdje su adrese duuuuuuuuuuga�ke, pa mi je te�ko zapamtit.
�to �e ti moj telefon? ^_-
Tvoj e-mail
[email protected]
Tvoj website
http://botan.deviantart.com

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Ne�u ti re�i. ^...^
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Kojim god po�ele.
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
178cm visina, te�ina mi se ne�to konstantno mijenja, pa ne znam, struk, mo�da nekih 70 do 75cm, cipele broj 41 ili 42. To me pita� jer mi �eli� kupit haljinicu i sandalice koje idu uz nju?
Boja o�iju?
Neka svijetlo sme�a, recimo, s ne�to tamnijim obrubom. Malo daje i na zelenkasto pod odre�enim svijetlima.
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
Zar se i to mijeri? Do pola le�a mi je duga.... Nemam vi�e ideje za neke posebne frizure, a ni novaca za frizera.... A sad vi�e niti ne �ivim sa sestrom, koja me redovito �i�ala.....
Koloritet kose?
Sme�a koja kako ide prema rubovima vu�e na crvenkasto i malo biondo.
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
Hmmmh... Nisam sigurna ako sam razumijela ovaj izraz. Mo�da i jesam, ful kratko, nikad nisam furala �elavo u doslovnom smislu rije�i ili sli�no, ali sam neko vrijeme imala velik �iroki (irokeza).
Krvna Grupa?
0+
Boja Ko�e?
Promijenjiva.
Osnovna �kola?
Marija i Lina, Umag
Srednja �kola?
Gospodarska �kola, Buje
Fakultetska �kola?
Na �alost, za sad jo� nemam taj podatak, ali nadam se upisat se na HUFS.
Da li si golicljiv/a?
Hmmmmh.... Mo�da.
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
Odije�a.
Peva�?
Da. Ovdje u Koreji je normalna stvar i� na karaoke. ^_-
Dobro?
Kako koja pjesma.
Deca?
Ima moja sestra troje, koje sam �esto �uvala. Cakani maleni ba� mi fale.
Imena dece?
�to te briga.
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
Kad zavr�im fakultet i kad si osiguram relativno stabilan izvor zarade i �ivot.

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
Ne.
Koju muziku slu�a�?
Svu.
A �to? (ne bi moglo)
??? Ne razumijem ovo pitanje.
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Pa sad, ja sam ina�e iz Hrvatske, pa meni pod doma�e ispadnu hrvatski bandovi. A sad ima ih puno vrijednih spominjanja, ali evo, recimo, npr. Zlotvori, TBF, O�H, Paraf, Termiti, Prljavo Kazali�te u punkerskoj fazi, Vucibatine, �udnore�e, Anti-Otpad....
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Ima ih previ�e, ali evo par imena za koja manjina zna. Polysics, Metronome, P-Model, GoGo Star, Telepathy, Cheese Stereo, Pavlov, GISM itd itd, da ne nabrajam sad bandove cijelog svijeta.
Najgluplja pesma ikad napisana?
Stavi na MTV ili na program s "narodnjacima", pa vidi.
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Ma ti si najve�a legenda.
Tvoj idol?
Nemam idola.
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
Pa evo, ba� smo danas u sklopu nastave gledali Welcome to Dongmakkol. Gledala sam ga i prije, nekoliko puta, i svaki put kad ga gledam otkrijem ne�to novo zbog �ega mi film postaje sve bolji i bolji.
Omiljeno pivo?
Ne pijem pivo.
Zanimanje tvog �ivota?
Pa sad... Najradije bi se bavila ne�im vezanim za umijetnost ili jezike.
A za�to?
Jer je fora.
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
Na drugima je da me hvale, a ja pohvale samo primam.
�ivotni moto?
Nemam.
�ime najra�e �ubri� stomak?
Onim �to na�em u fri�ideru.
A �ime najra�e vla�i� stomak?
Vodom?
Savr�en doru�ak?
Energi�ni.
Koj �ampon koristi�?
Najjeftiniji.
Tatoo/piercing?
Nemam. Ne podnosim igle, bu�enja i bol.
Kad le�e� da no�i�?
Svaki dan u drugo vrijeme.
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Hmmmh.... Ima jedna prijateljica s kojom se dru�im jo� od dijetinjstva, ali sad kad sam se preselila u daleke krajeve, ne javlja mi se vi�e tako �esto....
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
Nebih znala. Ina�e nemam obi�aj razgovarat preko telefona, samo ono... "di si, evo me, dolazim" A sad se ponekad moram javiti doma preko Skypea.
�ta ti je na stolu (at the moment)?
Svakakvo sme�e.
�ta to mene briga???
Ionako me ne mo�e� pokrast oooohohohohohoho.
�ta ti je na Wallpapper-u?
Super Mario staza
Koliko tastera ti ima mi�?
Koliko tipkovnica? A imam ih nekoliko, ali nisu moje.....
Koja ti je boja tastature?
Crne, sive, bijele....
A ga�a (koje su na tebi)?
Ne ti�e te se.
Omiljena boja?
Sve.
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
Oker �uti?
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
Ne.
Da li ima� amajliju?
Ne.
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
U Umagu je to bio na� slavni parki�, a kasnije i Fojba. Sad, osim de�ka, ekipicu ba� i nemam..... A Izlazimo malo po svuda.
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
Svugdje gdje jo� nismo bili.

�ta ne voli� i koga ne voli�?
Ne volim mafija�e, masone, ratove, profit na bazi tu�e nesre�e i sve �to je s time povezano. Osim filmova.
Za�to?
Jer mi se gadi.
�ta voli�?
Razne vrste umijetnosti i znanosti, finu hranu, zgodne azijske glumce, jezike, tehnologiju, multimediju, SF....
Koju zemlju voli�?
Crljenicu.
A �to?
Tako, jer sam se s tom zemljom �esto igrala kao mala i �esto isprljala.
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
A ki bi zna.
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
Jo� manje.
Omiljeni sport?
Hmmmh.... Vozim bicikl, aerobik i ples zna biti zabavan, ali sad da ba� imam neki omiljeni sport u pravom smislu rije�i, to ne....
Omiljena doma�a TV stanica?
Ne gledam puno TV....
Omiljena strana TV stanica?
Italia 1?
Nije mi omiljena, ali bilo je puuuuuuuno dobrih crti�a i jo� uvijek imaju Le Iene, koje su odli�ne.
Omiljena emisija na doma�em TV?
Nebih znala..... Emisije mogu sve biti zabavne kad ih gleda� u dru�tvu.
Omiljena emisija na stranom TV?
Isto tako. Mada, opet bi spomenula Le Iene.
Najdra�i Film?
Ima ih previ�e, ne mogu se odlu�iti za samo jedan, ali evo, ja ti volim kreativne filmove koji ne prate neku �ablonu tek tako da bi izdava�ka ku�a zaradila, nego onak... Malo pametnije filmove....
Omiljena Serija?
Ima ih puno, uglavnom su to japanske animirane serije.
Omiljena Knjiga?
Ima ih puno.
Omiljeni predmet u �koli?
Korejski. Eheheheh, samo korejski i u�im, trenutno. Imamo samo gramatiku i �itanje, kao dva predmeta i to je to. Oba su mi jednako zanimljiva.
Sladoled?
Mo�e.
Kafa?
Mo�e, ali ra�e bi toplu �okoladu, ako nije greda.
Praznik?
Viva le feste se in un mese son 100 in piu', viva le feste se in un anno son 1000 in piu'.
Godi�nje doba?
Ljeti je zabavnije, prolje�e i jesen su krcati prekrasnim bojama, a zima fino miri�i. Sva godi�nja doba su mi draga, ali zimi sam �esto bubana....
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
Najjeftiniji.
Omiljeno vozilo?
Bicikl?
Omiljeni odevni predmet?
Ljetna haljinica. Navu�em je na brzinu i gotova sam.
Omiljena aplikacija na majici?
Dragon Ball mwhahhahahah

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
�to te briga.
Koliko si puta bio/la u vezi?
Pa recimo da sam bila jednom u jednoj ozbiljnoj koju jo� uvijek nisam prekinula, dapa�e.
Ljubio/la?
Te se stvari ne broje.
Radio/la na ulici?
Na ulici nije higijenski.
Varao/la na testu?
Skoro nikad. Od drugih nisam prepisivala zbog �udnih rukopisa, �alabahter mi se nije dalo radit.... Ra�e sam ispravljala ocijene.
Varao/la partnera?
Nikad. Ne �inim drugima ono �to nebi htjela da drugi �ine meni. A moj de�ko ima da bude MOJ!
Bio/la prebijen/a?
Hvala Bogu nije mi se dosad dogodilo, ali sam jednom, iz vlastite trapavosti, mal�ice slomila nos.
Pu�i�?
Ne.
Alkohol?
Ne. Koristim ga samo za dezinfekciju aparati�a za depiliranje.
Droge?
Ma fuj.
Iskrao/la se iz ku�e?
Pa sad... Ne sije�am se da sam imala zabrane izlaska....
Gledao porno film?
Dosadno.
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
Ovisi o raspolo�enju.
Dildos?
Ne usudim se i, iskreno, ne privla�i me.
Da li vam je bitno gde?
Ovisi o raspolo�enju, opet.
Konzerva ili avanturista?
Raspolo�enje.

Ima� computer? (ba� li�ni)
Pa imam, da. Nije ba� samo moj, ali ja ga najvi�e koristim.
Mobitel?
Neki smart Samsung iz serije Anycall.
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
U Boji, Daewoo, neki stariji model.
Aaaaa, ve� ma�inu?
Da, LG, ali nije na bubanj, nego ona vrsta koju otvara� odozgo. Dra�e su mi na bubanj, nje�nije su prema odije�i....
Muzi�ki stub?
??? A �a ti je to? Ako misli� na instrumente, imam sintisajzer.
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
Trenutno nemam krevet. To i nije tako �udno u Koreji.
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
Nebi mi stao u avion, niti da sam ga htjela ponijet sa sobom.
�to?
Eto.
Trpezariju?
A to je?
Ima� ma�ku, ku�e?
Samo �ohare, po ljeti, ali ne tako puno. I dije da ih ba� mazim i pazim, dapa�e.
Slona??
Preveliko, preskupo.
Magarca? Divokozu? Majmuna?
Ne dru�im se s takvim ljudima.
Aligatora? Pantera? Zebru?
Niti koristim Facebook i sajtove sa sli�nim igricama.
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
Samo u fri�ideru.

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
Ju�er prije spavanja.
Kad si poslednji put prao/la zube?
Danas u jutro prije polaska na nastavu.
Kad si poslednji put prao/la noge?
Ju�er, dok sam se tu�irala
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
Nikad. Nemam ti ja love za to. Ali se sama znam fino sredit.
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
Ma �a si normalan?
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
Jedu mi se njoki.
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
Neki od �kolskih....
Kad si poslednji put plakao/la?
Kad sam bila prehla�ena. Suze jednostavno samo izlaze, ne mo�e� ih zaustavit.
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
Prije jedno 7 - 8 mjeseci.
Sex?
Female.
Jeo/la?
Danas poslje nastave.
Zaista voleo/la nekoga?
Jo� uvijek ga volim i jo� uvijek volim svoju obitelj i prijatelje.
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
Ponekad mi fale dje�ica moje sestre, kao i same moje sestre, brat, mama, tata i ekipa.
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
kad sam tra�ila posao?
Kada ste poslednji put udarili nekog?
Prije neki dan, slu�ajno..... ^_^"
Telefonirali?
Upravo me nazvao de�ko da mi ka�e da �e do� doma (iz �kole).
Gledali TV?
Prije tijedan dana, mo�da.
Slu�ali radio?
E, to je pro�lo duuuuuugo vremena. Mo�da 7 ili 8 mjeseci. Nisam slu�ala radio otkad me nema doma.
Rekli nekome da ga volite?
E to se ne sije�am, ali gestama pokazujem to svaki dan svome slatki�u.
Po�istili sobu?
Pro�li mjesec.
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
Ju�er? Hmmmmh...... �injenica da nisam imala doma�u zada�u, pa sam se mogla fino odmorit?
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
Eh.... Za sad... Odgledala film....
Najve�i blam?
Ne�u ti re�i.
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
Mwahahahhahaah

Ljubav na prvi pogled?
Da! Do�ivim je svaki put kad gledam izloge s odije�om i cipelama.
Boga?
Da.
Deda Mraza?
E to ne znam. Navodno da ima jedan u �vedskoj?
Vanzemaljce?
O, ne, otkrili ste me!!!!
Horoskop?
Ne.
Raj?
Da.
Pakao?
Da.
Sebe?
Ponekad.
Babarogu?
Eeeeeh.... Ima osoba koje se daju usporedit s babarogom....
Abortivnu pilulu?
Za abortivnu ne znam, ali kontracepcijske fino dijeluju.

Coke ili Pepsi?
Sky.
Frutella ili Sinalco?
Uhm.... Kiki?
Plavu�e ili Crnke?
Sve su cure lijepe po defaultu.
Visoko ili Nisko?
Ono �to mogu dobavit.
Usko ili �iroko?
Strukirano.
Crno ili Belo?
Sve.
TV ili radio?
Pa mo�da ipak TV, ali u principu, �to mi se gleda ili slu�a, ja to preko interneta obavim.
ICQ ili IRC?
ICQ je bio super prije 10-ak godina, sad u zadnje vrijeme se ne�to pokvario.... A irc je obi�ni masovni chat, pa mislim da se ne mo�e usporedit s ICQ jer slu�i u mal�ice druk�ije svrhe. Ali evo, ako je pitanje "instant messinger" ili "masovni chat", onda je moj odgovor slijede�i ---- Ovisi o raspolo�enju.
Jabber ili ICQ?
Osobno koristim ICQ, ali dra�i mi je open source.
Windows ili Linux?
Linux je vi�e cool.
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
Eh, to ja sve preko weba.
MS Office ili Open Office?
Open.
1 ili 2 jastuka?
Jedan jastuk i jedan medo. ^_-
Ulo�ci ili tamponi?
Ulo�ci.
Durex ili Condomi?
Tabletice....
Snovi ili ko�mari?
Snovi koje zaboravljam ---- znak da sam se dobro naspavala.
Pivo ili Vino?
Ne pijem alkoholna pi�a.....
Guinness ili Zidarsko?
Eh... Ledeni �aj?
Pizza ili Gibanica?
Mo�da gibanica.
Banane ili Jabuke?
I jedno i drugo.
�e�er ili Nutreen?
Med.
Sesti gore ili dole?
Tamo gdje ima mijesta.
Dobro ili zlo?
Ne volim kad mi je zlo, dakle, odgovor je "dobro".

�ta prvo primeti�?
Mislim da je sasvim prirodno primijetiti prvo izgled u cijelini. Prvi kontakt s upoznavanjem bilo koga ili bilo �ega je upravo vid.
Obavezna osobina?
Volim da je ljubazan i pametan.
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
Ovisi o fizionomiji lica pojedinca, ali u principu vi�e volim kratku i �upavu, fr�kava mi je isto slatka (mo�e i afro), a neki de�kima Bruce Lee frizurice isto jako lijepo stoje.
Dobar/ra ili lo�/a?
Naravno da volim da je dobar. Ne furam se ja na neke "frajerkse lo�e de�ke". To mi je dosadno.
Ne�an/na ili grub/a?
Nje�an. Ne volim o�iljke.
Stidljiv/a?
Pa sad. Ako je malo srame�ljiv, nije greda, ali i ja sam srame�ljiva osoba, pa mislim da bi bilo nemogu�e uop�e i zapo�eti vezu ako su oboje presrame�ljivi, zar ne?
�ta je najbolje?
Sve je relativno.
�ta je najgore u vezi njih?
Tako�er.
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
Kupio poklon, oprao su�e....

Nostalgiji?
Dobro je da se ponekad javi, zna�i da smo imali lijepih trenutaka i zna�i da smo jo� uvijek u stanju u�ivati u njima iako su pro�li. Ali ako se pretijera nije dobro, postane dosadno jer prije�i stvaranje novih ideja.
RAPu?
Yoyoyo!
Rocku?
�-�-�-�-�-�-�-�-�-�-�
Metalu?
uaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuunnnnggggg........ euuuuunnnnnngggg..... tirurutirurutirurutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirururururuuuuuuuuuuuuu
Irishu?
Podsije�a malo na Istarsku glazbu.
Narodnjacima?
Ako je rije� o pravoj narodnoj glazbi, onda je zanimljivo poslu�at, jer nau�i� ne�to o kulturi, a ako razumije� text, da se i povijest nau�it. A ako se misli na ona kreveljenja o tome kako je ili �e netko nekog prevariti jer se napio, to mi je ljigavo....
Klasi�noj muzici?
Ima nekoliko zgodnih melodijica, ali u principu je ne slu�am samu za sebe. Bolja mi je u filmovima.
Horror filmovima?
Nije lako napraviti kvalitetan horor film. Treba napraviti film koji �e gledatelju pobuditi onaj neki nelagodan osije�aj, a za to nisu potrebne neke krvave scene koje, dapa�e, mogu u�initi film vrlo nekvalitetnim. Azijati rade dobre hororce, ali da bi njih do�ivio, treba� ih ili shvatiti ili suosije�ati s glavnim likovima ili s glavnom "nakazom".
�panskim serijama?
�panjolskim serijama ili mexi�kim sapunicama?
Roller coasterima?
Ne podnosim taj neki fizi�ki pritisak, ide mi na �ivce.
Bubama?
Zanimljivo izgledaju, ima ih �ak i lijepih, ali ne �elim ih doma, a jo� manje pored sebe.
On-line prijateljstvu?
Mogu�e je. A na taj na�in je mogu�e da dvoje postanu i ne samo online prijatelji. Ja sam se na taj na�in sprijateljila s nekoliko njih. Prvo preko interneta i onda smo se po�eli i vi�at.
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
Mogu�e je, ali nije ba� isto kao istospolo prijateljstvo.
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
Stvarno je potro�io puno vremena da sve to napi�e. Ali i mi koji ispunjavamo nismo ni�ta bolji.
Sebi dok odgovara� na ista?
Dobro mi je do�lo malo razbibrige. ^_-

Ko te naj�e��e nasmeje?
Stephen Chow
Kome se naj�e��e nasme�i�?
Svima koji mi se obrate. Kao Japanci.
Ko je sme�an kao pojava?
Jedan biv�ki kolega iz Kine. Ne samo da ima smisla za humor, nego i faca mu izgleda simpati�no.
Koga najvi�e mrzi�?
Ne mrzim ljude.
Ko ti daje savete?
De�ko, obitelj, profesori, kolege, prodava�i.....
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
Nisam mijerila intonaciju glasova.....
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
Ma svi su u redu.
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
Najru�niji? Ma daaaaj, pa ljudi su tako medeni kad se tek probude. S onim o�amu�enim fa�icama u polu snu i kosicom kao super Saiyan.

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
Ne�emo reklamirat, eh.
Text pesme (nemoj citirati celu)?
Te�ak izbor.
Savet koji si dao/la?
Hmmmmh..... Vezan uz u�enje, mo�da....?
Posao koj si dosad imao/la?
Ahem... Nikad nisam uspjela na�i posao u pravom smislu, ali imam ne�to malo iskustva crtanja za neki d�eparac i to mi je nabolji posao. Ali mislim da bi bilo te�ko kad bi se nakupilo. Ali zarada bi bila dobra, dodu�e....


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
Ma kaaaakvi, pa na sve si mislio/la... ^_-
Postavi mi pitanje!
Koliko ti je trebalo da sastavi� sva ova pitanja?

dac x lee