Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Srna Hrmk Tulmrk
Datum upisivanja i ro�enja
11.03.2017. i 13.05. 1956.
Mesto ro�enja
Koroklačevo
Mati�ni broj
3829
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Nemam
Tvoj e-mail
Nemam
Tvoj website
http://srnajebenevadi.com

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Srna, Košuta, Jelena
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Kifla
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
37kg, 196m, 12, 47
Boja o�iju?
Zuta
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
200
Koloritet kose?
Umerem