Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
maja
Datum upisivanja i ro�enja
10.06.2006. i 14.12.1990
Mesto ro�enja
bolnica
Mati�ni broj
ne znam
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Tvoj e-mail
///////////////////////////////////

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
maja
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
mawa
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
60kg, 174cm, nemam pojma, 37
Boja o�iju?
crna
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
20-30cm
Koloritet kose?
crno roza
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
nulta
Boja Ko�e?
bela
Osnovna �kola?
20 oktobar
Srednja �kola?
elektrotehnicka
Fakultetska �kola?
////
Da li si golicljiv/a?
da
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
kosa
Peva�?
ne
Dobro?
ne
Deca?
jednog dana
Imena dece?
smislicu vremenom
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
21

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
da
Koju muziku slu�a�?
rock
A �to? (ne bi moglo)
a bre?


ellyne