Datum upisivanja i ro�enja
04.01.2007. i 25.12.1985.
Mesto ro�enja
Lisabon
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko