Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Diana tepisi
Datum upisivanja i ro�enja
17.01.2007. i 05.05.1978.
Mesto ro�enja
bgd
Mati�ni broj
cvaj cvaj cvaj, nul, nul, nul
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
levo od albukerkija
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Mu�kim
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
uh...
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
sem struka sve je gabaritno
Boja o�iju?
smedja
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
1.3
Koloritet kose?
/
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne