Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Jelisaveta �krki�
Datum upisivanja i ro�enja
22.11.2006. i 26.9.1984.
Mesto ro�enja
Beograd
Mati�ni broj
Koji �e ti �avo moj mati�ni broj, majke ti?
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Bul. Arsenija �arnojevi�a 41
146-681
064/1693955
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Lela, Jelisaveta, Er�ebet
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Samo moja kuma sme da me zove Jelka.
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
Recimo 60kg, 170cm, obim struka nemam pojma, broj cipela 41
Boja o�iju?
Braon
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
Re�e mi ti pre neki dan, al' sam zaboravila, be�e ne�to preko 50 cm valjda
Koloritet kose?
Sme�a
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
Ne
Krvna Grupa?
B+
Boja Ko�e?
Bela
Osnovna �kola?
Sedam sekretara SKOJ-a, sad je Laza Kosti�
Srednja �kola?
Deseta gimnazija
Fakultetska �kola?
Biolo�ki fakultet
Da li si golicljiv/a?
Ponegde i ponekad
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
Volela bih da imam plave ili zelene o�i.
Peva�?
Ja�ta.
Dobro?
Mnogo dobro.
Deca?
Ne volim.
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
Joj, nemam pojma...

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
Ne
Koju muziku slu�a�?
Raznu
A �to? (ne bi moglo)
Pojma nemam, volem sva�ta.
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Atheist rap, Bajaga
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Uh... Metallica, Blind Guardian, Opeth, Helloween, Uriah Heep, Jethro Tull, Dire Straits, Rolling Stones, The Beatles, Cranberries, Blackmore's night... Nekoga �u zaboraviti sigurno...
Tvoj idol?
Nemam idola.
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
Pa i nisam gledala neki dobar u poslednje vreme...
Zanimanje tvog �ivota?
Ve�iti istra�iva� i �troja�ica lovaca
A za�to?
Zato �to su lovci gamad i sve ih treba pobiti, a prethodno u�trojiti.
�ime najra�e �ubri� stomak?
Sarmom
A �ime najra�e vla�i� stomak?
Vodom
Savr�en doru�ak?
Sarma... Ne, recimo burek sa sirom i pola litre jogurta.
Koj �ampon koristi�?
Neki od koprive.
Tatoo/piercing?
Nemam, bi�e mo�da tetova�a jednog dana.
Kad le�e� da no�i�?
Kasno uve�e/rano ujutru.
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Sa mojom kumom.
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
Nemam pojma, nekoliko sati, verovatno.
�ta ti je na stolu (at the moment)?
Ne�u da ti ka�em po�to sam videla slede�e pitanje.
�ta ti je na Wallpapper-u?
Slika reke Tare.
Koliko tastera ti ima mi�?
Dva + onaj to�ki�
Koja ti je boja tastature?
Crna
A ga�a (koje su na tebi)?
�ek' da vidim... Bela.
Omiljena boja?
Crna, siva i zelena.
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
Beli.
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
Nema potrebe, boje ionako ne postoje...
Da li ima� amajliju?
Ne
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
English pub, Ta�, Vuk, ponekad Mar�al (al' retko, u stvari, kad malo bolje razmislim).

�ta ne voli� i koga ne voli�?
Ne volim letnje temperature u sred novembra, boraniju, kuvani kupus, lovce, gomilu glupih kolega sa faxa, puno ljudi na jednom mestu...
Za�to?
�ta za�to? Ljude na jednom mestu ne volim zato �to se guraju i pipaju, lovci su gamad, boranija i kupus smrde i imaju ru�an ukus, a 20 stepeni u novembru mi se penje na glavu jer je krajnje vreme da pada sneg.
�ta voli�?
Sneg, neke ljude, sarmu, pivo, vodu, prirodu...
Koju zemlju voli�?
Ovu na�u jadnu
A �to?
Zato �to ima nekolicinu jako dobrih ljudi i puno lepe prirode.
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
Bajaga - Pozitivna geografija i Atheist rap - Ja Eventualno Bih Ako Njega Elimini�ete
Omiljeni sport?
Tenis, odbojka
Omiljena doma�a TV stanica?
Trudim se da ne gledam doma�e tv stanice.
Omiljena strana TV stanica?
Discovery, Animal Planet
Omiljena emisija na doma�em TV?
Sasvim prirodno i Avantura na RTS-u.
Omiljena emisija na stranom TV?
Sva�ta na Animal Planet-u, Mythbusters...
Najdra�i Film?
Kosa
Omiljena Serija?
Tre�i kamen od sunca
Omiljena Knjiga?
Bra�a Karamazovi - Dostojevski i De�aci Pavlove ulice - Ferenc Molnar
Omiljeni predmet u �koli?
Biologija
Sladoled?
Neki �okoladni
Kafa?
Turska
Praznik?
Vikend i Nova godina
Godi�nje doba?
Volim sva godi�nja doba onda kad im je vreme, dakle ne leto u novembru!!!
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
Neki iz Oriflejma, nemam pojma kako se zove.
Omiljeno vozilo?
Bilo �ta �to se kotrlja samo od sebe a nije gu�va unutra... Ako mo�e jedan voz samo za mene...
Omiljeni odevni predmet?
Zeleni d�emper
Omiljena aplikacija na majici?
Hihi... Blind Guardian...

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
Mislim da be�e u �estom razredu.
Koliko si puta bio/la u vezi?
Nekoliko
Ljubio/la?
Puuno puta
Varao/la na testu?
Uh, previ�e puta
Bio/la prebijen/a?
Nisam imala to zadovoljstvo jo� uvek.
Pu�i�?
Cigarete.
Alkohol?
�ta je to?
Droge?
Ju. �avolja rabota.
Iskrao/la se iz ku�e?
Mislim da nisam nikad.
Gledao porno film?
Nekoliko puta.
Seksualno opredeljenje?
Hetero

Ima� computer? (ba� li�ni)
Imam.
Mobitel?
Siemens C55
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
Imam i to.
Aaaaa, ve� ma�inu?
�ak dve, s tim �to jedna glumi policu.
Muzi�ki stub?
Daaa, samo ga dugo nisam koristila.
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
Na sprat.
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
Ne, nemam pojma gde je moj krevetac.
Trpezariju?
To dr�im.
Ima� ma�ku, ku�e?
Ne, na�alost.
Slona??
Ne vi�e, bio je mnogo veliki pa smo ga pustili u prirodu.

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
Danas
Kad si poslednji put prao/la zube?
Danas
Kad si poslednji put prao/la noge?
Danas
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
Jede mi se sladoled.
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
Ne�to i nisam obitavala na lo�im odmorima.
Kad si poslednji put plakao/la?
Uuu, davno.
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
Pre nekoliko dana.
Jeo/la?
Pre sat vremena.
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
Danas.
Telefonirali?
Pre nekoliko sati.
Gledali TV?
Malopre.
Rekli nekome da ga volite?
Ne radim ja to �esto.
Po�istili sobu?
E to je ba� bilo davno...
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
Zavr�ila sam glupu ve�bu iz biofizike posle osam sati.
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
Spavala sam ceo dan.

Ljubav na prvi pogled?
�ta znam... Pa i ne ba�.
Boga?
Ne
Vanzemaljce?
Da
Horoskop?
Neeeeeeee
Raj?
Ne
Pakao?
Ne
Sebe?
Da
Babarogu?
Kako kad.

Coke ili Pepsi?
Coke
Frutella ili Sinalco?
Ne zna se �ta je gore, mada ne znam da li Sinalco ima dozvoljenu dnevnu koli�inu.
Plavu�e ili Crnke?
Preferiram crnke
Visoko ili Nisko?
Zavisi. Ako je mu�karac onda visoko, ali ako se radi o tegli d�ema na polici u �pajzu - definitivno nisko.
Crno ili Belo?
Crno
TV ili radio?
TV
ICQ ili IRC?
ICQ
Windows ili Linux?
Pojma nemam, mada svi ka�ete da je Linux bolji, moram to da vidim.
1 ili 2 jastuka?
Ni�ta jastuka.
Ulo�ci ili tamponi?
Zavisi
Snovi ili ko�mari?
I ko�mari su snovi...
Pivo ili Vino?
U ve�im koli�inama pivo, fino pijuckanje uz klopu - vino.
Pizza ili Gibanica?
Gibanicaaaaa
Banane ili Jabuke?
Jabuke

�ta prvo primeti�?
Ruke, ako ima duga�ku kosu definitivno prvo to primetim.
Obavezna osobina?
Pamet.
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
Ako je ikako mogu�e duga talasasta, ali prilagodljiva sam ja.
Dobar/ra ili lo�/a?
Po malo od oba
Stidljiv/a?
Ne
�ta je najbolje?
Sva�ta je najbolje.

Nostalgiji?
Ume da bude jako zajebana.
RAPu?
Ne kontam ja to.
Rocku?
To volem
Metalu?
I to
Narodnjacima?
U principu ne, ali podno�ljivi su u odre�enim prilikama.
Horror filmovima?
Mo�e, ali pravi horor filmovi, ne one smejurije.
�panskim serijama?
Aaaa... Jo soj tu madre!
Bubama?
Bube najbolje obo�avam.
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
Ako me pita� da li postoji - postoji, definitivno.
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
Kako da ti ka�em... Ajde, ipak sam ja rekla da �u ubijati zbog tebe.
Sebi dok odgovara� na ista?
Sve se ne�to pitam gde �e mi du�a i kad �u ve� jednom sesti da u�im...

Ko te naj�e��e nasmeje?
Prijatelji
Kome se naj�e��e nasme�i�?
Prijateljima
Ko je sme�an kao pojava?
Razni ljudi
Ko ti daje savete?
Kuma i sestra
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
Milorad (je l' si ovo pitanje zbog njega stavio?)
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
Marko... �ta sve on jadan trpi od mene...

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
www.biology.arizona.edu
Text pesme (nemoj citirati celu)?
So smile for a while and let's be jolly, love shouldn't be so melancholy
Come along and share the good times while we can
I beg your pardon I never promised you a rose garden
Along with the sunshine there's gotta be a little rain sometime
I beg your pardon I never promised you a rose garden.

Savet koji si dao/la?
Rekla sam jednom svom prijatelju da je krajnje vreme da digne dupe i uradi ne�to po pitanju svog ljubavnog �ivota. Jo� samo kad bi me poslu�ao...
Posao koj si dosad imao/la?
Jedan jedini, u kafi�u. Be�e lak, ali su gazde bile idioti.