Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
e.
Mesto ro�enja
e.
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
e.
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
e.
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
e.
Boja o�iju?
e.
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
e.
Koloritet kose?
e.
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
e.
Krvna Grupa?
e.
Boja Ko�e?
e.
Osnovna �kola?
e.
Srednja �kola?
e.
Fakultetska �kola?
e.
Da li si golicljiv/a?
e.

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
e.
Koju muziku slu�a�?
e.
A �to? (ne bi moglo)
e.
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
e.
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
e.
Najgluplja pesma ikad napisana?
e.
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
e.
Tvoj idol?
e.
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
e.
Omiljeno pivo?
e.
Zanimanje tvog �ivota?
e.
A za�to?
e.

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
e.
Koliko si puta bio/la u vezi?
e.
Ljubio/la?
e.
Radio/la na ulici?
e.
Varao/la na testu?
e.
Varao/la partnera?
e.
Bio/la prebijen/a?
e.
Pu�i�?
e.
Alkohol?
e.
Droge?
e.
Iskrao/la se iz ku�e?
e.
Gledao porno film?
e.
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
e.
Dildos?
e.
Da li vam je bitno gde?
e.
Konzerva ili avanturista?
e.