Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
maja,b,�or�e
Datum upisivanja i ro�enja
14.02.2004. i 15.11.1981.
Mesto ro�enja
novi sad
Mati�ni broj
ma da ne bi
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
put p.19
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
maja,hicks
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
60,168,nemam pojma,38
Boja o�iju?
plava
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
10
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
ab+
Boja Ko�e?
bijela
Osnovna �kola?
da
Srednja �kola?
da
Fakultetska �kola?
ne
Da li si golicljiv/a?
da
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
osobnost
Peva�?
da
Dobro?
pa naravno
Deca?
ne
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
sa 30

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
na�alost ne
Koju muziku slu�a�?
sve
A �to? (ne bi moglo)
narodnjake
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
nema takvih
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
linkin park, staind, eminem, jet...
Najgluplja pesma ikad napisana?
nosi mi se bijela boja
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
moja seka
Tvoj idol?
briget jones
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
krug
Zanimanje tvog �ivota?
spavanje
A za�to?
jer ina�e malo spavam
�ivotni moto?
ono �to mo�e� danas mo�e� i sutra
�ime najra�e �ubri� stomak?
pizzom
A �ime najra�e vla�i� stomak?
coca colom
Savr�en doru�ak?
puno vo�a i musli
Koj �ampon koristi�?
od avona
Tatoo/piercing?
da
Sa kim si najdu�e prijatelj?
s �ulijanom
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
�etiri i pol sata
�ta ti je na stolu (at the moment)?
puno toga, od olovke, gumice, dnevnika, cd, �a�kalica, spajalice, �kare...mal�ice je zatrpan
Koja ti je boja tastature?
be�
A ga�a (koje su na tebi)?
crne
Omiljena boja?
plava
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
bijele
Da li ima� amajliju?
da

�ta ne voli� i koga ne voli�?
svoj posao, ljude op�enito, svi su sme�e, �ast iznimkama
�ta voli�?
spavanje, ljubljenje, izle�avanje, gledanje tv, slu�anje muzike, plesanje, gledanje zalaska ili izlaska sunca, �etnje uz more, hranu, sladoled, garfilda, moje omiljene traperice, moje plave o�i, moju obitelj, ki�u(kad sam doma)...
Koju zemlju voli�?
svoju i tu�u
Omiljeni sport?
crling
Najdra�i Film?
veliko plavetnilo
Omiljena Serija?
fzi
Omiljena Knjiga?
svake no�i josefine
Omiljeni predmet u �koli?
veliki odmor
Sladoled?
�okolada
Kafa?
ne pijem je
Praznik?
nova godina
Godi�nje doba?
zima
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
kenzo-flover
Omiljeno vozilo?
auto
Omiljeni odevni predmet?
trapke
Omiljena aplikacija na majici?
jebe� stpljenje, ubit �u nekoga

Koliko si puta bio/la u vezi?
premalo
Radio/la na ulici?
nikad
Varao/la na testu?
nikad
Varao/la partnera?
nikad
Bio/la prebijen/a?
nikad
Pu�i�?
ne
Alkohol?
o da
Droge?
ne
Iskrao/la se iz ku�e?
definitivno
Gledao porno film?
a ko nije
Seksualno opredeljenje?
Hetero

Ima� computer? (ba� li�ni)
da
Mobitel?
da
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
da. color. crni
Aaaaa, ve� ma�inu?
da
Muzi�ki stub?
da
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
obi�ni, mada je taj vodeni dobra ideja
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
ne
�to?
neeeeee
Ima� ma�ku, ku�e?
oba dvoje
Slona??
ne
Magarca? Divokozu? Majmuna?
ne
Aligatora? Pantera? Zebru?
ne
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
ne

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
ju�er ujutro
Kad si poslednji put prao/la zube?
ju�er nave�er
Kad si poslednji put prao/la noge?
ju�er ujutro
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
nikad
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
ne
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
veliki kup sladoleda od �okolade i netko s kim bi ga podjelila
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
jo� mi se nije dogodio
Kad si poslednji put plakao/la?
ne sje�am se
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
pro�li �etvrtak u to�ki
Jeo/la?
prije dva sata
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
upravo pro�li tjedan, it sucks
Kada ste poslednji put udarili nekog?
jo� u osnovnoj �koli
Telefonirali?
prije sat
Gledali TV?
i sad ga gledam
Slu�ali radio?
danas popodne
Rekli nekome da ga volite?
jutros
Po�istili sobu?
sutra
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
nitko nije vikao na mene
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
vidjet �emo, do pono�i jo� ima vremena
Najve�i blam?
previ�e ih je

Ljubav na prvi pogled?
da
Boga?
ne
Deda Mraza?
ne
Vanzemaljce?
mogu�e
Horoskop?
da
Raj?
ne
Pakao?
ne
Sebe?
uvijek
Babarogu?
ne

Coke ili Pepsi?
coke
Plavu�e ili Crnke?
svejedno
Visoko ili Nisko?
visoko
Crno ili Belo?
crno
TV ili radio?
tv
1 ili 2 jastuka?
2
Ulo�ci ili tamponi?
ulo�ci
Durex ili Condomi?
ista stvar
Snovi ili ko�mari?
snovi
Pivo ili Vino?
vino
Pizza ili Gibanica?
pizza
Banane ili Jabuke?
banane
�e�er ili Nutreen?
�e�er
Dobro ili zlo?
dobro

�ta prvo primeti�?
o�i
Obavezna osobina?
smisao za humor
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
svejedno
Dobar/ra ili lo�/a?
dobar
Ne�an/na ili grub/a?
nje�an
Stidljiv/a?
jesam

Nostalgiji?
u�as, ali doga�a mi se
Horror filmovima?
volim ih gledati
�panskim serijama?
ne pratim, dosadne su mi
Bubama?
bljak
On-line prijateljstvu?
za�to ne?
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
ali naravno
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
svaka �ast, trebalo je na� inspiraciju
Sebi dok odgovara� na ista?
ne razmi�ljam toliko

Ko te naj�e��e nasmeje?
sestra, pravi je stru�njak
Kome se naj�e��e nasme�i�?
sama sebi
Ko je sme�an kao pojava?
sla�ana mla�anovi�
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
ja

Postavi mi pitanje!
za�to crna pozadina?