Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Jovana
Datum upisivanja i ro�enja
18.09.2009. i 3.11.1996.
Mesto ro�enja
Pirot
Mati�ni broj
nzm
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
....
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Joka....
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Ana, Jo_Jo, JOVANA
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
44kg, 160cm, 36-37
Boja o�iju?
Smedja
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
Duga je...
Koloritet kose?
Smedja i svetlo smedja
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
Neeeee
Boja Ko�e?
Bela
Osnovna �kola?
Despo S


jo-jo