Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Jovana Ivanovic Sa�a
Datum upisivanja i ro�enja
24.10.2008. i 29.09.1994
Mesto ro�enja
Podgorica
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Jovana
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Joca,i Jo�e
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
70kg,184cm,22cm i 40.
Boja o�iju?
Plava
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
25cm
Koloritet kose?
sme�a
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
Ne
Krvna Grupa?
A+
Boja Ko�e?
normalna
Osnovna �kola?
O�,,DR Dragi�a Ivanovic''
Da li si golicljiv/a?
Ne
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
Kosa
Peva�?
Ne

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
Ne
Koju muziku slu�a�?
Sve
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Severina,Sergej �etkovi� i Bojan Marovi�
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Axl Roses,Mariah Carey
Najgluplja pesma ikad napisana?
Ej Riki Martine
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Vikler Skaj
Tvoj idol?
Ana Ivanovic
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
Da li ste za ples
Omiljeno pivo?
Jelen pivo
Zanimanje tvog �ivota?
Profesor francuskog jezika
A za�to?
Zato �to obo�avam jezike
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
Mi to ide veoma dobro
�ivotni moto?
�ivi �ivot jer je samo jedan
Savr�en doru�ak?
Pahuljice i jogurt
Koj �ampon koristi�?
Fructuis
Tatoo/piercing?
ni jedno ni drugo
Kad le�e� da no�i�?
Kko kada ali uvek posle 22h
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Sa naj drugaricom Ninom
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
33min
�ta ti je na stolu (at the moment)?
Knjige i hemijaska
�ta to mene briga???
Uglavnom sve a pogotavo �kola
�ta ti je na Wallpapper-u?
Slike sa ekskurzije
Koliko tastera ti ima mi�?
Dva
Koja ti je boja tastature?
Sivo crna
A ga�a (koje su na tebi)?
bijela
Omiljena boja?
Crna i plava
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
bijele
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
ne
Da li ima� amajliju?
ne
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
Neka cool diskoteka ili ispred �kole kao klo�ari
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
Neko romanti�no mesto

�ta ne voli� i koga ne voli�?
Ne volim la� i prevaru,a ne podnosim Vedranu jednu od najve�ih kurvi u mojoj �koli
Za�to?
Zato �to je tako
�ta voli�?
Volim dobar provod i naravno mog momka
Koju zemlju voli�?
Francusku
A �to?
Zato �to mi je ta dr�ava nekako najlep�a a mo�da i zato �to znam i francuski jezik,valjda zato


Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
Sergeja �etkovi�a
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
Queen
Omiljeni sport?
Fudbal i Formula 1
Omiljena doma�a TV stanica?
Fox
Omiljena strana TV stanica?
TV5Monde
Omiljena emisija na doma�em TV?
Visoki napon i Operacija trijumf
Omiljena emisija na stranom TV?
Brille le soleile
Najdra�i Film?
Gotika i Da li ste za ples,a volim i Prljavi ples
Omiljena Serija?
Marina i Skloni�te
Omiljena Knjiga?
Da Vin�ijev kod
Omiljeni predmet u �koli?
Matematika i Francuski
Sladoled?
od le�nika
Praznik?
Nova godina
Godi�nje doba?
Ljeto
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
Mango
Omiljeno vozilo?
Motor
Omiljeni odevni predmet?
Farmerke
Omiljena aplikacija na majici?
Kostur

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
Prvi put je bio 7.01.2007.god putem interneta i te veza je trajala 1.5godinu
Koliko si puta bio/la u vezi?
3
Ljubio/la?
Da
Radio/la na ulici?
Da
Varao/la na testu?
Ne
Varao/la partnera?
Da
Bio/la prebijen/a?
Ne
Pu�i�?
Ne
Alkohol?
Ne
Droge?
NEEE
Iskrao/la se iz ku�e?
Da
Gledao porno film?
E pa sad
Da li vam je bitno gde?
Da
Konzerva ili avanturista?
nemam pojma

Ima� computer? (ba� li�ni)
Da
Mobitel?
Da SonyEricsson W200i
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
Imam,u koloru
Aaaaa, ve� ma�inu?
Da
Muzi�ki stub?
Ne
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
Da,na sprat
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
Ne
�to?
Poklonila sam ga
Trpezariju?
Da
Ima� ma�ku, ku�e?
Ne
Slona??
Ne
Magarca? Divokozu? Majmuna?
NE
Aligatora? Pantera? Zebru?
Ne
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
Ne

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
Sino�
Kad si poslednji put prao/la zube?
Jutros
Kad si poslednji put prao/la noge?
Sino�
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
Ne pamtim
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
Ne
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
Da se vidim sa momkom
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
U Dobrim vodama pro�le godine
Kad si poslednji put plakao/la?
Ne pamtim
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
Ju�e
Sex?
Nikada do sada
Jeo/la?
Sino�
Zaista voleo/la nekoga?
Pa i sada volim
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
U ovom momentu
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
/
Kada ste poslednji put udarili nekog?
Ju�e
Telefonirali?
Ju�e
Gledali TV?
Jutros
Slu�ali radio?
/
Rekli nekome da ga volite?
Sino�
Po�istili sobu?
Ne pamtim to radi mla�a sestra
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
Poljubac sa momkom
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
Ni jedna
Najve�i blam?
Pogre�na svla�ionica u sali za fizi�ko po�etkom 8.razreda
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
Stavila nastavnici hr�ka u torbu

Ljubav na prvi pogled?
Da
Boga?
Da
Deda Mraza?
Ne
Vanzemaljce?
Ne
Horoskop?
Da
Raj?
Ne
Pakao?
Ne
Sebe?
Da
Babarogu?
Ne
Abortivnu pilulu?
Ne

Coke ili Pepsi?
Pepsi
Frutella ili Sinalco?
Sinalco
Plavu�e ili Crnke?
Crnke
Visoko ili Nisko?
Visoko
Usko ili �iroko?
Usko
Crno ili Belo?
Crno
TV ili radio?
TV
ICQ ili IRC?
IRC
Jabber ili ICQ?
ICQ
Windows ili Linux?
Windows
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
Neki drugi Mail Program
MS Office ili Open Office?
NS Office
1 ili 2 jastuka?
1
Ulo�ci ili tamponi?
Tamponi
Durex ili Condomi?
Condomi
Snovi ili ko�mari?
Snovi
Pivo ili Vino?
Vino
Guinness ili Zidarsko?
Zidarsko
Pizza ili Gibanica?
Pizza
Banane ili Jabuke?
Jabuke
�e�er ili Nutreen?
�e�er
Sesti gore ili dole?
Gore
Dobro ili zlo?
I jedno i drugo

�ta prvo primeti�?
Zube,visinu i kosu
Obavezna osobina?
Po�ten
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
Du�a,talasasta,plava
Dobar/ra ili lo�/a?
Dobar
Ne�an/na ili grub/a?
Ne�an
Stidljiv/a?
Ne
�ta je najbolje?
Verovati u tu osobu
�ta je najgore u vezi njih?
�to su nekako povu�ieni
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
Napisao mi pesmu

Nostalgiji?
Ni�ta
RAPu?
Ok
Rocku?
wow
Metalu?
Uh
Irishu?
Ni�ta
Narodnjacima?
Seljaci
Klasi�noj muzici?
A joj
Horror filmovima?
Ba� super
�panskim serijama?
Sve super
Roller coasterima?
Ni�ta
Bubama?
Je�im se
On-line prijateljstvu?
Ba� super
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
Postoji tu ne�to vi�e
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
Ne znam ni koje
Sebi dok odgovara� na ista?
Da sam najve�i debil

Ko te naj�e��e nasmeje?
Moj brat
Kome se naj�e��e nasme�i�?
Momku
Ko je sme�an kao pojava?
ljubo moj drug iz odjeljenja
Koga najvi�e mrzi�?
Vedranu i kurve
Ko ti daje savete?
Drugarica
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
Ja
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
Moj momak
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
Ja

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
http://www.novakdjokovic.rs
Text pesme (nemoj citirati celu)?
Daj mi nade da nastavim da �ivim
Daj mi jedan razlog da nastavim dalje
i ka�i mi �ta treba da uradim
za tebe
moju prvu ljubav
Savet koji si dao/la?
Budi ono �to jesi
Posao koj si dosad imao/la?
Ni jedan


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
Ne uglavnom si sve izvukao iz mene
Postavi mi pitanje!
Koji si ti majke ti