Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Filip Stanojevi�, �one
Datum upisivanja i ro�enja
26.08.2006. i 18.2.1990
Mesto ro�enja
BG
Mati�ni broj
1802090710xxx
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Zidarska 2, BG
011 269 41 96
063 887 14 50
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
File, samo svuda je razli�it akcenat
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Lignjoslav :-(
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
78,5, 189, ???, 45
Boja o�iju?
crvene
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
oko 15cm
Koloritet kose?
svetlo sme�a
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
da, to najvi�e gotivim
Krvna Grupa?
C4
Boja Ko�e?
trenutno spr�ena
Osnovna �kola?
�arko Zrenjanin
Srednja �kola?
Zemunska gimnazija
Fakultetska �kola?
ima se vremena
Da li si golicljiv/a?
slabo
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
pal�evi
Peva�?
�esto
Dobro?
valjda
Deca?
ba� lepo
Imena dece?
Tomana i Bo�idar
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
ba� kad moram

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
predpostavljam
Koju muziku slu�a�?
Rock, metal... i neku opu�tenciju
A �to? (ne bi moglo)
zato
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Neverne Bebe
Kolibri
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Metallica
RHCP...
Najgluplja pesma ikad napisana?
u �ivotu imam sve
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Cilie iz Kengura
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
Troy
Omiljeno pivo?
dobri stari jelenko
Zanimanje tvog �ivota?
umetnik u bilo kom obliku
A za�to?
morbidan sam
�ivotni moto?
Faraon
�ime najra�e �ubri� stomak?
Persenom
A �ime najra�e vla�i� stomak?
vopi
Savr�en doru�ak?
prespavam ga
Koj �ampon koristi�?
kevin
Tatoo/piercing?
Dragona na le�iama
Kad le�e� da no�i�?
ko zna?
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
NO LIMIT
�ta ti je na stolu (at the moment)?
Tastatura, mob i pacov
�ta to mene briga???
???
�ta ti je na Wallpapper-u?
Sauron
Koliko tastera ti ima mi�?
4
Koja ti je boja tastature?
crna
A ga�a (koje su na tebi)?
crne
Omiljena boja?
maslinastozelena
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
bele plo�ice
Da li ima� amajliju?
da
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
atomac

�ta ne voli� i koga ne voli�?
nevolim boraniju i tebe
Za�to?
zato
Koju zemlju voli�?
egipat
A �to?
brate iskuliraj
Omiljeni sport?
ko�arka
Omiljena doma�a TV stanica?
nemam je
Omiljena strana TV stanica?
tako�e
Omiljena emisija na doma�em TV?
teletabisi
Omiljena emisija na stranom TV?
???
Najdra�i Film?
Hrabro Srce
Omiljena Knjiga?
Alhemi�ar
Sladoled?
kokos
Kafa?
nesssssssssss
Godi�nje doba?
prole�e
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
bvulgari
Omiljeno vozilo?
tomos
Omiljena aplikacija na majici?
kamila

Radio/la na ulici?
da
Varao/la na testu?
da
Varao/la partnera?
ne
Pu�i�?
da
Alkohol?
pomalo
Droge?
�ta?
Iskrao/la se iz ku�e?
ne
Gledao porno film?
da
Seksualno opredeljenje?
Bi
Tip seksualnog partnera?
da nema X noge
Konzerva ili avanturista?
avanturista

Ima� computer? (ba� li�ni)
da
Mobitel?
da ali nemam popjma neki bedni simens
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
sa�a mati�
Aaaaa, ve� ma�inu?
aha
Muzi�ki stub?
jap
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
ne
Trpezariju?
da
Ima� ma�ku, ku�e?
ne
Slona??
nee
Magarca? Divokozu? Majmuna?
neee
Aligatora? Pantera? Zebru?
neeee
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
ribice

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
malopre
Kad si poslednji put prao/la noge?
kad sam se i kupao
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
nikad
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
ne
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
ti�ina
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
???
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
sada
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
9.7.2006
Kada ste poslednji put udarili nekog?
danas
Telefonirali?
pre par sati
Gledali TV?
danas
Slu�ali radio?
tako�e
Rekli nekome da ga volite?
7.7.2006
Po�istili sobu?
eh sad
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
prebio sam malog saleta navarenog
Najve�i blam?
D�em...
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
...

Ljubav na prvi pogled?
da
Boga?
vi� ne
Deda Mraza?
video sam ga za novu godinu
Vanzemaljce?
ne
Horoskop?
...
Raj?
smrt
Pakao?
�ivot
Sebe?
ponekad
Babarogu?
ne
Abortivnu pilulu?
ne

Coke ili Pepsi?
coke
Frutella ili Sinalco?
bljak
Plavu�e ili Crnke?
daj �ta da�
Visoko ili Nisko?
srednje
Usko ili �iroko?
srednje tako�e
Crno ili Belo?
crno
TV ili radio?
RTV
ICQ ili IRC?
...
Jabber ili ICQ?
...
Windows ili Linux?
windows
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
???
MS Office ili Open Office?
::::::::::
1 ili 2 jastuka?
bez jastuka
Ulo�ci ili tamponi?
ha ha
Durex ili Condomi?
Durex
Snovi ili ko�mari?
ko�mari
Pivo ili Vino?
vino
Guinness ili Zidarsko?
�ofersko
Pizza ili Gibanica?
gibanica
Banane ili Jabuke?
banane
�e�er ili Nutreen?
�e�er
Sesti gore ili dole?
dole
Dobro ili zlo?
zlo

�ta prvo primeti�?
o�i
Obavezna osobina?
sli�na meni
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
plava
Ne�an/na ili grub/a?
da
Stidljiv/a?
ne
�ta je najbolje?
bleja

Nostalgiji?
tu i tamo
RAPu?
smara�i
Rocku?
extra
Metalu?
2x extra
Narodnjacima?
pa�enici
Klasi�noj muzici?
vrh
Horror filmovima?
opu�taju
Bubama?
hrskavo
On-line prijateljstvu?
nikad
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
veoma te�ko
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
verovatno te nisu dovoljno tukli kad si bio mali, nedostatak pa�nje i to je mogu�e
Sebi dok odgovara� na ista?
nesanica

Ko te naj�e��e nasmeje?
nev...
Kome se naj�e��e nasme�i�?
sebi
Ko je sme�an kao pojava?
boja
Koga najvi�e mrzi�?
tebe
Ko ti daje savete?
ortaci
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
ja
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
???
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
sale

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
ne�t sa pingvinima
Text pesme (nemoj citirati celu)?
postoje neki drug svetovi,
za nas bi bili rajski cvetovi.
o samo da si htela pobe�i.
ovako stisni zube nepla�i
Savet koji si dao/la?
ne be�i
Posao koj si dosad imao/la?
zidar


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
imam li krmelje u o�ima
Postavi mi pitanje!
koje je boje �trumf kad ga davi�???

kalimero