Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
ja sam ti pashanac
Datum upisivanja i ro�enja
08.06.2006. i i i
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
pasho
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
do njih je nije do mene

A �to? (ne bi moglo)
sta sto?
Omiljeno pivo?
pivo
A za�to?
a sta?
�ivotni moto?
jel to a zasto?
�ta to mene briga???
a tipa??????

Za�to?
sta zasto?
A �to?
nisam ni ja kao ni ti siguran sto
Praznik?
i kafa?

Da li jo� dr�i� stari krevetac?
ko zna

Sebe?
za nogu

Roller coasterima?
sve njima, i onako je sve njihovo

Posao koj si dosad imao/la?
a jel zato?
aaaa zato je...jel a?


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
znas ti sta je flahajz?