Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Pera, Laza, Detlic
Datum upisivanja i ro�enja
05.05.2008. i 01.01.1991
Mesto ro�enja
Pickovac Na Mlavi
Mati�ni broj
0101991710101
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Eve ti ga na 222 puta
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
parekohgorekonjujedan
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
nikako
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
20sakrevetom, 152sastolicom