Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Lazar Milicevic
Datum upisivanja i ro�enja
12.01.2007. i 23.02.1989.
Mesto ro�enja
beograd
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
hektoroviceva 2
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
laza
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
kako hoce
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
50,163,*,39
Boja o�iju?
crna
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
5
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
nullta
Boja Ko�e?
taman ten
Osnovna �kola?
vuk karadzic
Srednja �kola?
gts
Da li si golicljiv/a?
onako