Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko

Zanimanje tvog �ivota?
Advertising
A �ime najra�e vla�i� stomak?
crno vino

Seksualno opredeljenje?
Hetero

Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
i