Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
luka kostic marija
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
0643590982
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
luka
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
mogli!