Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
B
Datum upisivanja i ro�enja
09.09.2009. i 23.04.1984
Mesto ro�enja
Rijeka
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Barbara
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Barby
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
53,168...mislim da je i vi�e nego dovoljno
Boja o�iju?
Tamno sme�a
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
Nekoliko desetaka
Koloritet kose?
Ovisno o raspolo�enju, ve�inom crna
Boja Ko�e?
Najlijep�a ljeti
Osnovna �kola?
Davno zavr�ena
Srednja �kola?
Isto tako
Fakultetska �kola?
propali student
Da li si golicljiv/a?
ovisi o trenutku ali da, jesam
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
manje kg, vi�e centimetara, ve�e ko�arice, dobar glas...sva�ta
Peva�?
Toliko o tome :(
Dobro?
hm...
Deca?
Jao...
Imena dece?
polako
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
pa mozda...27

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
nikako
Koju muziku slu�a�?
rock&roll, jazz
A �to? (ne bi moglo)
narodnjaci jaoo! i elektronska glazba
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
sve ih je manje. Edo maajka, Hladno pivo, Darko Rundek, Belfast food, Gustafi
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Ubrajam li �oleta i Bajagu pod strane - �ole i Bajaga, Vilent femmes,Macy Gray, RHCP, Sade, Prince, Aretha Franklin
Najgluplja pesma ikad napisana?
Te�ko se odlu�iti koja bi se Hulji�eva pjesma mogla proglasiti najglupljom. Sve su bliske toj tituli
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
�ivu�a ?
Sport - Ivano Bali�
Glazba - Elvis
Izgled - Angelina Jolie
Tvoj idol?
Nisam nikad imala idola. Volim originalnost. Mo�da Hugh Hefner
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
Izbavitelji
Omiljeno pivo?
Dok sam ga pila najdra�a mi je bila Stella
Zanimanje tvog �ivota?
Novinar ili psiholog
A za�to?
Zato jer �elim zabadati nos u sva�ije �ivote
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
Sam odustala od fakulteta koji me ne zanima unato� zgro�enoj okolini
�ivotni moto?
Tko me ne voli onakvu kakva jesam, nije me vrijedan
�ime najra�e �ubri� stomak?
Pala�inkama
A �ime najra�e vla�i� stomak?
Schweppes Bitter lemon
Savr�en doru�ak?
Pala�inke
Tatoo/piercing?
Imala sam pierce na usnici (ispod usnice) do prije dva tjedna. Planiram ponovo
Kad le�e� da no�i�?
Poslije pono�i
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Sve moje prijateljice su iz ranog djetinjstva ( od 8 ili 9 god.)
�ta ti je na stolu (at the moment)?
Geografski atlas svijeta (iz 1965. ), daljinski upravlja�, CD sa slikama sa pira u Sarajevu, u�ilo Europe, nekoliko praznih papira...NI� POSEBNO
�ta to mene briga???
nije ni mene briga
�ta ti je na Wallpapper-u?
jesen
Koja ti je boja tastature?
Crno siva
A ga�a (koje su na tebi)?
Svijetlo roza
Omiljena boja?
Crvena, crna
Da li ima� amajliju?
Moj mozak je moja amajlija (dvosjekli ma�)
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
Ako nije hladno nije bitno di smo
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
Spava�a soba, kuhinja, kupatilo...ma svugdje je dobro

�ta ne voli� i koga ne voli�?
Ne volim, glupe i nasilne ljude npr. skinse
Za�to?
Jer su neandretalci
�ta voli�?
Bijelu Ritter sport sa lje�njacima i.. sex
Koju zemlju voli�?
Vjerovatno svoju iako j nebi preporu�ila nikom. I�la bi u Nizozemsku ili Belgiju
A �to?
A �to ne ?
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
Hladno pivo - �amar
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
trenutno soundtrack od Chichaga
Omiljeni sport?
volim igrat badminton i gledat rukomet
Omiljena doma�a TV stanica?
Sve odreda bljak
Omiljena strana TV stanica?
TV 1000 kojeg na�alost vi�e nema
Omiljena emisija na doma�em TV?
Na rubu znanosti, iako je rijetko gledam
Omiljena emisija na stranom TV?
Japanska u kojoj se �ene natje�u koja �e pred kamerama imati priliku pokazati svoje umje�e oralnog, analnog i ... sexa na �ivom primjeru
Najdra�i Film?
Gospodar prstenova. Zvu�i isprano ali obo�avam i film i knjige
Omiljena Serija?
Odjel za umorstva
Omiljena Knjiga?
Gospodar prstenova, Harry Potter, Briget Jones, 1984., 100 godina samo�e....
Omiljeni predmet u �koli?
Ispijanje kafe u obli�njem bircu
Sladoled?
Lje�njak, rum-pun�
Kafa?
Ne pijem je vi�e
Praznik?
Nije bitno koji je, bitno da jest
Godi�nje doba?
Ljeto i samo ljeto
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
Roma - Laura Biaggioti
Omiljeno vozilo?
Nemam ga. Bitno da se ne treba i�i pje�ice
Omiljeni odevni predmet?
Bolje da s ovim ne zapo�nem

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
�utnja je zlato
Koliko si puta bio/la u vezi?
U ovoj sam skoro tri godine, prije toga ne brojim
Ljubio/la?
ma daj...
Radio/la na ulici?
Svaku ve�er. Samo da ovo ispunim i kre�em na omiljen kantun
Varao/la na testu?
:)
Varao/la partnera?
Ponosno odoljevam svakom isku�enju. Nemam ih puno i ne varam
Bio/la prebijen/a?
Ja sam prebijala druge
Pu�i�?
Ovisi �to...
Alkohol?
da
Droge?
Sex
Iskrao/la se iz ku�e?
te�ko u mojo zgradi. Da se iskradem kroz prozor slomila bi vrat
Gledao porno film?
Nisam ve� neko vrijeme gledala cijeli, prete�no gledam isje�ke
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
Otvoren mu�karac koji prepoznaje moje potrebe
Dildos?
:)
Da li vam je bitno gde?
Dok god smo sami mjesto nije bitno
Konzerva ili avanturista?
Avanturista

Ima� computer? (ba� li�ni)
Nego
Mobitel?
Motorola , neka
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
�udo tehnologije
Aaaaa, ve� ma�inu?
poklanjam se ve� ma�ini
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
Obi�ni krevet sa neobi�nim iskustvima
Ima� ma�ku, ku�e?
Imam dvije tigrice
Slona??
Dva. po jedan u svakom wc-u
Magarca? Divokozu? Majmuna?
Ne, ne..ali imam �ohare
Aligatora? Pantera? Zebru?
i pokojeg �takora
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
par moljaca i gu�tere

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
Prije par minuta
Kad si poslednji put prao/la zube?
Zar se zube treba prati ?
Kad si poslednji put prao/la noge?
Ne perem noge
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
dobra ideja
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
Zaspati pokraj dragog
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
Do�ek 2005. u Pragu. Zamalo poginuli
Kad si poslednji put plakao/la?
Prije par dana. Ugrizla se za jezik
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
sjajno pitanje...hm...davno
Sex?
Prije 44 sata, otprilike
Jeo/la?
prije pola sata -gro��e
Zaista voleo/la nekoga?
Trenutno zaista volim nekoliko ljudi na razli�ite na�ine
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
ne sje�am se
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
mene nitko ne odbacuje :)
Telefonirali?
Prije sat vremena
Gledali TV?
Gledam dok odgovaram na pitanja
Slu�ali radio?
Jutros
Rekli nekome da ga volite?
prije 4 godine mislim
Po�istili sobu?
Prijeko je potrebno day to u�inim odmah...ali, mo�e �ekat
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
Kupila sam cipele i poljubila momka
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
donjela sam zanimljivu odluku
Najve�i blam?
Ima ih mnogo, nije za pohvalu
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
Nisam zlobna osim u iznimnim situacijama.

Ljubav na prvi pogled?
Privla�nost na prvi pogled, ljubav ne
Boga?
Vjerujem u Boga
Deda Mraza?
No
Vanzemaljce?
The truth is out there
Horoskop?
Nikako
Raj?
Svakao
Pakao?
Na�alost
Sebe?
Uvijk
Babarogu?
Babadrogu

Coke ili Pepsi?
Cola
Frutella ili Sinalco?
Lero
Plavu�e ili Crnke?
Crnke
Visoko ili Nisko?
visoko visoko
Usko ili �iroko?
usko, ili �iroko. ovisi o �emu pri�amo
Crno ili Belo?
crno-bijelo u boji
TV ili radio?
TV
Windows ili Linux?
Windows
MS Office ili Open Office?
MS Office
1 ili 2 jastuka?
1
Ulo�ci ili tamponi?
ne podsje�aj
Durex ili Condomi?
durex
Snovi ili ko�mari?
snovi
Pivo ili Vino?
svve je to od lo�eg vina...ali bolje i lo�e nego nikakvo
Pizza ili Gibanica?
pizza
Banane ili Jabuke?
banane
�e�er ili Nutreen?
�e�er
Sesti gore ili dole?
dole
Dobro ili zlo?
dobro, ali ne naivno dobro

�ta prvo primeti�?
Lice, ramena, guzicu
Obavezna osobina?
Zadovoljavaju�i iq
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
dobra frizura
Dobar/ra ili lo�/a?
Dobar sa naglaskom na zlo�esto kad zatreba
Ne�an/na ili grub/a?
u po�etku nje�an. ako se situacija dobro razvija volim malo grubosti
Stidljiv/a?
no way. tiha voda brege dere.
�ta je najbolje?
Kod mu�karaca ? snaga valjda. voljela bi da sam malo ja�a
�ta je najgore u vezi njih?
ne tu�iraju se svaki dan a onda tra�e sex
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
Zavolio. Davno je to bilo

Nostalgiji?
Homesick? ne ba�.....
RAPu?
izvo�a�i da, muzika ne
Rocku?
rock&roll. u svakom slu�aju
Metalu?
ne
Irishu?
fora u razumnim koli�inama
Narodnjacima?
bo�e sa�uvaj!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Klasi�noj muzici?
volim klasi�nu glazbu, ali to opet ovisi o raspolo�enju.
Horror filmovima?
kategori�no ne
�panskim serijama?
�panjolske odnosno meksi�ke serije - tromjese�ni u�as
Roller coasterima?
Ja bi opet i jo� i jo�
Bubama?
Mrzim kukce, mrzim kukce, mrzim kukce...
On-line prijateljstvu?
Za�to da ne?
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
U svakom slu�aju.
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
ti si rekao, ne ja
Sebi dok odgovara� na ista?
O sebi sve najbolje. Iako si polako idem na �ivce. Ma, brzo je gotovo

Ko te naj�e��e nasmeje?
u posljednje vrijeme, moj momak
Kome se naj�e��e nasme�i�?
Talijanima.mu�karci �e tamo za koju godinu nositi haljinice
Ko ti daje savete?
Tamara
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
ja
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
dragi, tata i Tamara
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
oprah

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
index.hr
Text pesme (nemoj citirati celu)?
Nije va�no odakle sam
sve dok znade� kuda putujem...
Savet koji si dao/la?
Posljednji - Nemoj se �ivcirati, nije vrijedno
Posao koj si dosad imao/la?
sva�ta pomalo. trenutno novinarim i vodim


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
Kako sam ?
Dobro hvala
Postavi mi pitanje!
Jaje ili koko�? ja sam za jaje