Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
----
Datum upisivanja i ro�enja
14.11.2007. i 26.11.1994
Mesto ro�enja
Virovitica
Mati�ni broj
-----
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
-----
Tvoj e-mail
----
Tvoj website
http://----

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
mala
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Mare
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
----
Boja o�iju?
plave
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
duga je
Koloritet kose?
---
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
---
Boja Ko�e?
---
Osnovna �kola?
Josip Kozarac
Srednja �kola?
----
Fakultetska �kola?
-----
Da li si golicljiv/a?
-----
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
ni�ta
Peva�?
da
Dobro?
ne znam
Deca?
ne
Imena dece?
---
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
----

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
ne
Koju muziku slu�a�?
pop
A �to? (ne bi moglo)
et tak
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Thompson
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Ima ih
Najgluplja pesma ikad napisana?
od Josipe Lisac Danas sam luda
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Janica
Tvoj idol?
Emma Watson
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
---
Omiljeno pivo?
Fuj
Zanimanje tvog �ivota?
U�iteljica
A za�to?
et tak
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
ni�ta
�ivotni moto?
Budi uvjek svoja
�ime najra�e �ubri� stomak?
Pizza
A �ime najra�e vla�i� stomak?
sprite
Savr�en doru�ak?
.---
Koj �ampon koristi�?
nivea
Tatoo/piercing?
---
Kad le�e� da no�i�?
----
Sa kim si najdu�e prijatelj?
----
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
10 min
�ta ti je na stolu (at the moment)?
moba�
�ta to mene briga???
---
�ta ti je na Wallpapper-u?
slika
Koliko tastera ti ima mi�?
---
Koja ti je boja tastature?
crna
A ga�a (koje su na tebi)?
---
Omiljena boja?
crvena
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
siva
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
ne
Da li ima� amajliju?
ne
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
---
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
Restoran

�ta ne voli� i koga ne voli�?
glupane, prijateljice neke iz razreda
Za�to?
zato
�ta voli�?
sva�ta
Koju zemlju voli�?
hRVATSKA
A �to?
ET TAK
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
---


mala slatka