Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
andrea
Datum upisivanja i ro�enja
05.01.2009. i 23.09.1995
Mesto ro�enja
nowi sad
Mati�ni broj
nzm
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
ex sad. . .
Tvoj e-mail
eeee....

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
mala andrea
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
mala andrea
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
161cm. . . 50 kg
Boja o�iju?
zelen0 plawe
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
nzm
Koloritet kose?
smedja
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
nzm