Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Marina,Andrin,Steva
Datum upisivanja i ro�enja
08.06.2006. i 26.09.1986.
Mesto ro�enja
Becej
Mati�ni broj
?
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
?heh
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
maki,marince,MAriNA
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
maza,beba,MPCH-don't wanna know what that means:)
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
54,154,yeah right,39
Boja o�iju?
blue-greeeeeeeen
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
hmmmmm......oko 25/30cm
Koloritet kose?
smedja
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
nope
Krvna Grupa?
A+
Boja Ko�e?
normalna
Osnovna �kola?
davno to bese.........
Srednja �kola?
i to se zavrsava-gimnazija
Fakultetska �kola?
not yet
Da li si golicljiv/a?
samo ponekad:)
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
.....NISTA.....