Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Marija Petkovic Sasa
Datum upisivanja i ro�enja
24.11.2013. i 27.08.2004
Mesto ro�enja
KRUSEVAC
Mati�ni broj
2708040056
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Velika Drenova
Tvoj e-mail
nemam