Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Ime oca: Goran
Datum upisivanja i ro�enja
13.12.2007. i 12. mjesec
Mesto ro�enja
zagreb
Mati�ni broj
zicer.
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
khm.
Tvoj e-mail
....
Tvoj website
http://...

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
nekim slatkastim imenima
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
/, 172,/,39
Boja o�iju?
sme�a
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
ne znam u cm, do vrata
Koloritet kose?
sme�a
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
ne znam.
Boja Ko�e?
bijela
Osnovna �kola?
jedna u Zagrebu
Srednja �kola?
jedna u Zagrebu
Fakultetska �kola?
-
Da li si golicljiv/a?
ponekad
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
noge.
Peva�?
..pijana.
Dobro?
ovisi o popijenom alkoholu.
Deca?
jednom.
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
iznad 30-35

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
da
Koju muziku slu�a�?
ovisi o trenutku. R'n'B, House
A �to? (ne bi moglo)
Cajke
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Connect, Ajs Nigrutin
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Maria Mena, Lisa Lashes, David Guetta
Najgluplja pesma ikad napisana?
ve�ina cajki
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Stephen King
Tvoj idol?
Evelyn Cunningham
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
As u rukavu, Alpha Dog
Omiljeno pivo?
nemam
Zanimanje tvog �ivota?
Broker, Menad�er
A za�to?
zbog para. Puno para.
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
sam iskrena.
�ivotni moto?
Jedino �to je u �ivotu va�no je biti sretan
�ime najra�e �ubri� stomak?
lazanjem.
A �ime najra�e vla�i� stomak?
cola, ledeni �aj
Savr�en doru�ak?
..u krevetu. Bilo kakav.
Koj �ampon koristi�?
Herbal Essences
Tatoo/piercing?
jednom...
Kad le�e� da no�i�?
iza pono�i
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
u zadnje vrijeme ne brojim.. :)
�ta ti je na stolu (at the moment)?
telefon, mobitel, knjiga iz povijesti, lampa, Nestea, labello, klamerica, foti�, digitron, hrpa olovaka, CDi..
�ta ti je na Wallpapper-u?
scena iz ''Zvijezdane pra�ine''
Koliko tastera ti ima mi�?
3
Koja ti je boja tastature?
crno-siva
A ga�a (koje su na tebi)?
crno-bijele prugice
Omiljena boja?
crna
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
imam plo�ice (zeleno-bijelo-crno)
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
Dobar kafi� sa ve�im dru�tvom, a s manjim neki klub sa dobrom atmosferom
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
negdje gdje je svijetlo prigu�eno, fotelje, lagana muzika..

�ta ne voli� i koga ne voli�?
ne volim arogantne ljude, ka�njenje, neiskrenost
Za�to?
ka�njenje ne volim zbog nepo�tivanja mene same, neiskrenost, jer ako sam ja iskrena o�ekujem isto zauzvrat
�ta voli�?
nje�nost, lijepe rije�i, dugo spavanje, kavu ujutro, ronhill, tenisice.
Koju zemlju voli�?
US
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
Zadnji od Marie Mene.
Omiljeni sport?
Odbojka i ko�arka
Omiljena doma�a TV stanica?
Nova
Omiljena strana TV stanica?
HBO
Omiljena emisija na doma�em TV?
Zabranjena ljubav
Omiljena emisija na stranom TV?
seks i grad, CSI, zakon bra�e
Najdra�i Film?
Peti element. :)
u zadnje vrijeme sve vi�e i vi�e As u rukavu, a �ekam ameri�kog gangstera i imat' �u novi najdra�i film
Omiljena Serija?
seks i grad
Omiljena Knjiga?
sve od Haruki Murakamija
Omiljeni predmet u �koli?
Hrvatski
Sladoled?
Mars-bijela �okolada
Kafa?
s mlijekom
Praznik?
Bo�i�
Godi�nje doba?
Zima
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
Gucci Rush i Guerlain- Insolance
Omiljeno vozilo?
Hummer H2
Omiljeni odevni predmet?
hm, hm. Crna ko�ulja.
Omiljena aplikacija na majici?
Vila

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
negdje u osnovnoj...nije vi�e ni bitno.
Koliko si puta bio/la u vezi?
3 puta.
Ljubio/la?
2 puta
Varao/la na testu?
�esto.
Pu�i�?
da
Alkohol?
da
Droge?
da
Gledao porno film?
tu i tamo, kad sam prisiljena. :)
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
Matt Damon. :)
Dildos?
nope.
Da li vam je bitno gde?
bitno mi je s kim.
Konzerva ili avanturista?
avanturist.

Ima� computer? (ba� li�ni)
da
Mobitel?
da, Nokiu 7373
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
da
Aaaaa, ve� ma�inu?
:)) da
Muzi�ki stub?
da.
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
bra�ni
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
ne
Trpezariju?
da
Ima� ma�ku, ku�e?
ne
Slona??
da, u ve� ma�ini je.

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
prije pola sata
Kad si poslednji put prao/la zube?
jutros
Kad si poslednji put prao/la noge?
isto kada sam se i tu�irala
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
ne
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
Dobiti pare za sutra.
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
Zlatibor. 7 dana. u�as.
Kad si poslednji put plakao/la?
nedavno.
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
prije dva tjedna
Jeo/la?
maloprije
Zaista voleo/la nekoga?
upravo volim nekoga..
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
sada.
Telefonirali?
prije 10ak min
Gledali TV?
danas popodne
Slu�ali radio?
ne sje�am se.
Rekli nekome da ga volite?
danas popodne
Po�istili sobu?
pro�li vikend
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
zagrljaj.
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
ah..:))

Ljubav na prvi pogled?
da
Boga?
ne
Deda Mraza?
da? :D
Vanzemaljce?
da
Horoskop?
da
Raj?
ne
Pakao?
ne
Sebe?
da
Babarogu?
ne
Abortivnu pilulu?
da

Coke ili Pepsi?
Coke
Frutella ili Sinalco?
Sinalco
Plavu�e ili Crnke?
Crnke
Visoko ili Nisko?
Visoko
Usko ili �iroko?
Usko
Crno ili Belo?
Crno
TV ili radio?
TV
ICQ ili IRC?
ICQ
Jabber ili ICQ?
ICQ
Windows ili Linux?
Linux
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
neki drugi
MS Office ili Open Office?
Ms OFFICE
1 ili 2 jastuka?
1
Ulo�ci ili tamponi?
ulo�ci
Durex ili Condomi?
durex
Snovi ili ko�mari?
snovi
Pivo ili Vino?
Vino
Guinness ili Zidarsko?
Guinness
Pizza ili Gibanica?
Pizza
Banane ili Jabuke?
Jabuke
�e�er ili Nutreen?
�e�er
Sesti gore ili dole?
gore
Dobro ili zlo?
zlo

�ta prvo primeti�?
o�i. I tenisice.
Obavezna osobina?
Komunikativnost i mora me nasmijavati.
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
svejedno, dok god je �ista i uredna
Dobar/ra ili lo�/a?
lo�
Ne�an/na ili grub/a?
nje�an
Stidljiv/a?
ne
�ta je najbolje?
to �to uvijek mo�e� dobiti pa�nje i komplimente, a ne mora� ni�ta napraviti za to.
�ta je najgore u vezi njih?
�udljivost, ponekad ka�njenje.
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
...

RAPu?
sve naj. Ali o pojedincima. MTV uni�tava.
Rocku?
ne hvala.
Metalu?
tako�er.
Irishu?
u dobroj pivnici, za�to ne
Narodnjacima?
bolje da ne po�nem pisati.
Horror filmovima?
Treba znati na�i one dobre, a ti dobri se vi�e ne snimaju...
�panskim serijama?
''gutala'' ih kao klinka.
Roller coasterima?
vozila se na jednom, ali voljela bi na onom pravom...
Bubama?
imam fobiju od njih. Veliku.
On-line prijateljstvu?
Za�to ne. Ali samo online.
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
Mogu�e, ali jako, jako te�ko.
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
hm. da po�evi ne�to.
Sebi dok odgovara� na ista?
da sam jo� ve�i idiot.

Ko te naj�e��e nasmeje?
Moj Marijo.
Kome se naj�e��e nasme�i�?
a isto njemu.
Ko je sme�an kao pojava?
Jeli�.
Koga najvi�e mrzi�?
Teu.
Ko ti daje savete?
ne tra�im savjete.
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
Opet Marijo. Kad je dobre volje.
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
profa iz Engleskog.

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
http://www.facebook.com
Text pesme (nemoj citirati celu)?
...Every time I think I got it figured out, it fades away. Oh yeah.
And every time I'm sure I'm swimming upstream, I see the day. Oh yeah....

Savet koji si dao/la?
da se malo opusti. :))

Postavi mi pitanje!
Na �emu mora� biti da ti se da sastavljati ovoliko i ovakva pitanja? Lucky you. ;)