Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
xxxxxxxxxxxxxx
Mesto ro�enja
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Mati�ni broj
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tvoj e-mail
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tvoj website
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Boja o�iju?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koloritet kose?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Krvna Grupa?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Boja Ko�e?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Osnovna �kola?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Srednja �kola?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Fakultetska �kola?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Da li si golicljiv/a?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Peva�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Dobro?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Deca?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Imena dece?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
xxxxxxxxxxxxxxxxx

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koju muziku slu�a�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
A �to? (ne bi moglo)
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Najgluplja pesma ikad napisana?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tvoj idol?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljeno pivo?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Zanimanje tvog �ivota?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
A za�to?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
xxxxxxxxxxxxxxxxx
�ivotni moto?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
�ime najra�e �ubri� stomak?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
A �ime najra�e vla�i� stomak?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Savr�en doru�ak?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koj �ampon koristi�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Tatoo/piercing?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kad le�e� da no�i�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Sa kim si najdu�e prijatelj?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
�ta ti je na stolu (at the moment)?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
�ta to mene briga???
xxxxxxxxxxxxxxxxx
�ta ti je na Wallpapper-u?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koliko tastera ti ima mi�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koja ti je boja tastature?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
A ga�a (koje su na tebi)?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljena boja?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Da li ima� amajliju?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
xxxxxxxxxxxxxxxxx

�ta ne voli� i koga ne voli�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Za�to?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
�ta voli�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Koju zemlju voli�?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
A �to?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljeni sport?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljena doma�a TV stanica?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljena strana TV stanica?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljena emisija na doma�em TV?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljena emisija na stranom TV?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Najdra�i Film?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljena Serija?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljena Knjiga?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljeni predmet u �koli?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Sladoled?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Kafa?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Praznik?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Godi�nje doba?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljeno vozilo?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljeni odevni predmet?
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Omiljena aplikacija na majici?
XXXXXXXXXXXXXXXX

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Koliko si puta bio/la u vezi?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Ljubio/la?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Radio/la na ulici?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Varao/la na testu?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Varao/la partnera?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Bio/la prebijen/a?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Pu�i�?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Alkohol?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Droge?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Iskrao/la se iz ku�e?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Gledao porno film?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Dildos?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Da li vam je bitno gde?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Konzerva ili avanturista?
XXXXXXXXXXXXXXXX

Ima� computer? (ba� li�ni)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Mobitel?
XXXXXXXXXXXXXXXX
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
XXXXXXXXXXXXXXXX
Aaaaa, ve� ma�inu?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Muzi�ki stub?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
XXXXXXXXXXXXXXXX
�to?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Trpezariju?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Ima� ma�ku, ku�e?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Slona??
XXXXXXXXXXXXXXXX
Magarca? Divokozu? Majmuna?
XXXXXXXXXXXXXXXX
Aligatora? Pantera? Zebru?
XXXXXXXXXXXXXXXX
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
v

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
v
Kad si poslednji put prao/la zube?
v
Kad si poslednji put prao/la noge?
v
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
v
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
v
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
v
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
v
Kad si poslednji put plakao/la?
v
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
v
Sex?
v
Jeo/la?
v
Zaista voleo/la nekoga?
v
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
v
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
v
Kada ste poslednji put udarili nekog?
v
Telefonirali?
v
Gledali TV?
v
Slu�ali radio?
v
Rekli nekome da ga volite?
v
Po�istili sobu?
v
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
v
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
v
Najve�i blam?
v
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
v

Ljubav na prvi pogled?
v
Boga?
v
Deda Mraza?
v
Vanzemaljce?
v
Horoskop?
v
Raj?
v
Pakao?
v
Sebe?
v
Babarogu?
v
Abortivnu pilulu?
v

Coke ili Pepsi?
v
Frutella ili Sinalco?
v
Plavu�e ili Crnke?
v
Visoko ili Nisko?
v
Usko ili �iroko?
v
Crno ili Belo?
v
TV ili radio?
v
ICQ ili IRC?
v
Jabber ili ICQ?
v
Windows ili Linux?
v
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
v
MS Office ili Open Office?
v
1 ili 2 jastuka?
v
Ulo�ci ili tamponi?
v
Durex ili Condomi?
v
Snovi ili ko�mari?
v
Pivo ili Vino?
v
Guinness ili Zidarsko?
v
Pizza ili Gibanica?
v
Banane ili Jabuke?
v
�e�er ili Nutreen?
v
Sesti gore ili dole?
v
Dobro ili zlo?
v

�ta prvo primeti�?
v
Obavezna osobina?
v
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
v
Dobar/ra ili lo�/a?
v
Ne�an/na ili grub/a?
v
Stidljiv/a?
v
�ta je najbolje?
XXXXXXXXXXXXXXXX
�ta je najgore u vezi njih?
v
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
v

Nostalgiji?
v
RAPu?
v
Rocku?
v
Metalu?
v
Irishu?
v
Narodnjacima?
v
Klasi�noj muzici?
v
Horror filmovima?
v
�panskim serijama?
v
Roller coasterima?
v
Bubama?
v
On-line prijateljstvu?
v
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
v
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
v
Sebi dok odgovara� na ista?
v

Ko te naj�e��e nasmeje?
v
Kome se naj�e��e nasme�i�?
v
Ko je sme�an kao pojava?
v
Koga najvi�e mrzi�?
v
Ko ti daje savete?
v
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
v
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
v
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
v

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
v
Text pesme (nemoj citirati celu)?
v
Savet koji si dao/la?
v
Posao koj si dosad imao/la?
v


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
v
Postavi mi pitanje!
v