Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Mina V
Datum upisivanja i ro�enja
04.05.2012. i 5. jun 1992
Mesto ro�enja
Valjevo
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
moh alter ego Anja :)
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
uh... recimo 60kg, oko 177 visoka
Boja o�iju?
Smedja
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
nemam pojma, 30cm recimo
Koloritet kose?
Nedefinisana, crvenkasto nesto :)
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
aha, kad sam bila mala
Krvna Grupa?
0+
Boja Ko�e?
Bela
Osnovna �kola?
tad sam se poslednji put upisala u leksikon :)
Srednja �kola?
gimnazija moja vesela