Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Nikola Franquelli
Datum upisivanja i ro�enja
20.01.2007. i 14.08.1974
Mesto ro�enja
Kotor
Mati�ni broj
123456778890
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Tivat
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Minced Meat
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Minced Meat
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
Velik �ovjek
Boja o�iju?
Zelena
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
nekad 1 m danas 1 cm, ako je ima
Koloritet kose?
Braon baobab
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
Jok ja! A ti?
Krvna Grupa?
0+
Boja Ko�e?
Zelena sa nijansom lila
Osnovna �kola?
Tivat
Srednja �kola?
Kotor, pomorska �kola
Fakultetska �kola?
Vi�a pomorska kotor
Da li si golicljiv/a?
jooooojjjj
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
Skratio apetit, sve ostalo OK!
Peva�?
Urlam
Dobro?
Odli�no
Deca?
7 patuljaka, ali ne
Imena dece?
no no no Dr. No
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
Neudat, a volio bi za neku dobrostoje�u, vala bi to bio posao eeeeee. Ka�u stari ljudi ''Da� joj svaku no� litru crnog vina i dobar sex i nema da �ivi vi�e od 1 godine. Al' onda stare gospoje ka�u, ak im da� litar vina i dobar sex svaku no�, ima da �ivi vje�no'' hm, pa ti vidi

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
Apsolutno. Da u mom �ivotu nema heavy metala, bio bih jo� jedan zombi, kao ovi �to nas okru�uju!!!
Koju muziku slu�a�?
HEAVY METAL, ROCK AND ROLL DO MAXIMUMA
A �to? (ne bi moglo)
Novokomponovani debili ni u snu!!! Za spalit!!!
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
partibrejkers, EKV, May Result, Sacramental Blood, Heretical Guilt ........
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Slayer, Krisiun, Nashville Pussy
Najgluplja pesma ikad napisana?
Ne najbolja, jer tako ne�to ipak ne postoji, ali pjesma koja me uvjek razmrda, BEHEMOTH - No Sympathy for Fools
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Ja, ko drugi!
Tvoj idol?
Kao klinja mnogi rokeri, danas gledam sebe
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
La Vita e Bella, sa Robertom Benigniem, nevjerovatan film, svakome preporu�ujem u bilo koje doba dana.
Omiljeno pivo?
Lowenbrau
Zanimanje tvog �ivota?
More
A za�to?
Jer mogu od njega �ivjeti.
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
�to sam tvrdoglav i ne popu�tam u �ivotu
�ivotni moto?
Napravi ili crkni poku�avaju�i !!!
�ime najra�e �ubri� stomak?
Eeeeee, moji dragi. Upravo mi se mati vratila iz Hungarije i donijela mi sireva i salamica, zimska m�arska salama mmmmmmmmmmm za polizat prste. A za�ini, aleva crvena paprika, pa pile�i paprika� sa doma�im njokicama mmmmmmmmmmmmmm
A �ime najra�e vla�i� stomak?
Voda od kad .... ee
Savr�en doru�ak?
Obilan doru�ak
Koj �ampon koristi�?
nema vi�e ne�to materijala da bi koristio bilo koji �ampon. Ima li koji preparat za �ubrenje skalpa?
Tatoo/piercing?
Na jeziku, u uglu usne, 4 na uho, pupak, imao i na nos i na donjoj usni ali ...
Kad le�e� da no�i�?
Od kad sam ponovu u �koli, prije svih �ednih �kolarki lijepih glatkih nogu
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Prijatelj Tomo
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
MRZIM TELEFON. UVJEK SE ZBUNIM JER NE VIDIM OSOBU. Radije �ivi govor ili mail.
�ta ti je na stolu (at the moment)?
lampa, tel, cd komada 4, mobile moj i debile mamin, kemiska, kablova par kilometara, cartrifde, muzika, ruke
�ta to mene briga???
... �to su ljudi debili. Trebao bih da gledam svoja posla. A mene iritiraju ljudska glupost, pa pi�em i pi�em sve i sva�ta!!!
�ta ti je na Wallpapper-u?
Anorexia Nervosa
Koliko tastera ti ima mi�?
daaaj
Koja ti je boja tastature?
crna
A ga�a (koje su na tebi)?
Multikolor. Ovamo u boki mi ga�e zovemo i pantalone. To je lokalitet. Znate li �to je to PIRUN ili PJAT???
Omiljena boja?
Zelena svila na goloj djevojci
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
za sada bijela, al dogodine �e kao duga
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
kad vidim koliko ima jo� do kraja oooooj
Da li ima� amajliju?
ne. nisam superstitious. nikakve amajlije, bo�anstva i sl idiotizmi
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
Na kampovanje, van grada u prirodi negdjekraj mora gdje se �uje lagan �um plime i oseke, �amor kamenja i dah tople no�i
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
Isto. Sa djevojkom �elim da provedem najljep�e trenutke. Ako ona �eli da izlazi non stop po kafanama da bi gledala i drugi je gledali, meni ona nije potrebna. Nisam �ovinista, niti nastojim nekoga da natjeram da se povinuje mojoj volji, daleko od toga.

�ta ne voli� i koga ne voli�?
Politi�are, kurve (u du�i, ne prostitutke), kukavice
Za�to?
zar je potrebno obja�njenje
�ta voli�?
Da jedem i metal, al je
Koju zemlju voli�?
Sve, mada me bliski istok nervira
A �to?
Pa svi ovi religiozno politi�ki problemi, pa sva zatupljenost, �ovinizam ...
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
Hmmmmm, mo�da Partibrejkers III kao apsolutno najbolji doma�i rock album, al jo� i prvi od Stone to Flesh. Taj album je ba� ne�to posebno
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
Rotting Christ - Gebesis
Slayer - South of Heaven
Vomitory Redemption
Omiljeni sport?
Nije da ih ne�to mnogo gledam, ali Grave Digger The Last Supper i Rammstein America su odli�ni
Omiljena doma�a TV stanica?
Nijedna, sve suck dick
Najdra�i Film?
Gospodar Prstenova 1 2 3
Omiljena Knjiga?
Peki� - Besnilo
Oscar Wilde - Kompletana diskografija, ovaj svi radovi
Omiljeni predmet u �koli?
Hahahahaha, pazi pitanja. Pa volio sam mmmmmmm ni�ta, niti jedan ...
Sladoled?
Oooooooo, volim vaniliju i�okoladu ili ili ili pun� i tirami su, a usput, tirami su na italijanski zna�i podigni me ili podigni mi ...
Kafa?
No pijem tu bljuvotinu, a ima tako opjan miris. Ludno.
Praznik?
U Crnoj Gori je svako malo neki praznik kada se naravno ne radi, s time, volim svaki praznik
Godi�nje doba?
Kasno prolje�e, ljeto i ranu jesen, mada je period septembar oktobar ovdje dole najljep�i i najmirniji
Omiljeno vozilo?
Peugeot
Omiljena aplikacija na majici?
Slayer

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
Kao klinac jednu divnu djevojku iz Ni�a, ili je ona mene smuvala. Bez obzira. Bili smo bezbri�ni dok se na dvadesetak kilometara okolo Dubrovnika pucalo ... ljudi, koji shit
Koliko si puta bio/la u vezi?
Pa ne ba� previ�e. Vi�e sam od onih koji je vjeran dugo vremena.
Varao/la na testu?
Uvjek
Varao/la partnera?
Nikada
Bio/la prebijen/a?
Jednom ili dva puta
Pu�i�?
Ne, ostavio
Seksualno opredeljenje?
Hetero
Tip seksualnog partnera?
Bolje da ljulja nego da �ulja. Stvarno ne mogu da gleda vi�e ove djevojke koje imaju jedva dvaes kila zajedno sa krevetom
Dildos?
?sodilD
Da li vam je bitno gde?
Hmm, donekle ....
Konzerva ili avanturista?
Ma samo da je dobar, kvalitetan sex i u�ivanje za oboje

Ima� computer? (ba� li�ni)
HP Pavillion zv5000 AMD 64 3400+, 1G mem, 80 GB, video 64 ...
Mobitel?
Samsung
Aaaaa, ve� ma�inu?
Evo danas ba� uzeh BEKO. Vrti na 1000 RPM, luda stvar. Ga�e same izlaze i direktno na dupe
Muzi�ki stub?
Jaaa, Marantz my love + Tanoy zvu�nici
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
Rasturen. dao pare za Maranza
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
Nikd nisam ni imao. Spavao sam na kamen.
�to?
Kr�an
Ima� ma�ku, ku�e?
Uvjek smo imali krdo ma�aka, ali sad mati oboli uvjek od nekih ma�ijih �uda, pa smo sve otjerali. �ao mi ih je, al jebiga
Slona??
Bogme, dachaz, ti bi mogao malo da smr�a�. Ja se dadoh u tr�anje, i me sirevi i salamice unaza�uju
Magarca? Divokozu? Majmuna?
Imam kita u ga�ama

Ljubav na prvi pogled?
Apsolutno. Zaljubim se trijes puta na dan. Gori sam od Bore �orbe
Boga?
Vjerujem da ima neka sila ali ne vjerujem u sranja koja nam crkva uvaljuje. Kompleksna tema koja iziskuje dosta da se pi�e. Vidje�u da dopunim uskoro
Deda Mraza?
Hahahahahahaha, pa ja sam
Vanzemaljce?
Naravno, nismo jedini. Eto ti na svi CG politi�ari, filozofi ...
Sebe?
Skoro uvjek

Coke ili Pepsi?
Pepsi je sladja, a kad je polijem po glatkom kao mermer bijelom stomaku djevojke, onda poludim njafhbuzhgvwerhbevb
Frutella ili Sinalco?
ma daaaaaj
Plavu�e ili Crnke?
svejedno. Glavno je ono �to nose u grudima i u glavi, jelte
Visoko ili Nisko?
Prozor
Windows ili Linux?
Sve vi�e linux samo da me video driveri ne zajebavaju
1 ili 2 jastuka?
bez dva nema ni�ta pa jo� mali okolo kreveta
Ulo�ci ili tamponi?
Jedino ako �u ih na dupe stavljati, ili preko usta. Mo�da bi ovo bilo bolje da prekinem sa prdokla�enjem
Durex ili Condomi?
Pa sve mu, isto je
Pivo ili Vino?
Oboje i nikako�estinu
Pizza ili Gibanica?
Uhhhhh. Nije lako. Volim oboje. Njam njam njam
Banane ili Jabuke?
B
Sesti gore ili dole?
Kako dole? Gdje dole?
Dobro ili zlo?
Dobro naravno.

�ta prvo primeti�?
Glas. Kako djevojka govori, ton, senzibilitet, kako se usne pokre�u. tako nastojim da otkrijem da li je iskena ...
Obavezna osobina?
Obavezna? Malo mi to zvu�i uvredljivo
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
Definitivno dugu kosu volim, ali ima mnogo djevojaka kojima kratka stoji bo�anstveno
Ne�an/na ili grub/a?
Njezna. Izrazito njezna.
Stidljiv/a?
Ne smeta mi ni jedno ni drugo. Samo da je iskrena osoba.
�ta je najbolje?
�to su �ene, suprotni pol. Mi bi bili potpuno izgubljeni bez njih ... i bili bi pederi ... i�ta protiv gay, ali nisam
�ta je najgore u vezi njih?
Ne mo�e� ni bez njih ni sa njima
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
Nikada ne�u zaboravii jednu Filipinki koja mi je pjevala non stop.

Ko te naj�e��e nasmeje?
U yadnje vrijeme se bas nesto i ne smijem.