Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Neda
Datum upisivanja i ro�enja
05.07.2007. i 18.09.1992.
Mesto ro�enja
Beograd
Mati�ni broj
18099927150... bitno je da ja znam napamet :P
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Motorola V535 :)
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
neda3
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
ahahaha...Nedolina,sto rece jotza :)
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
175 visina i dosta
Boja o�iju?
braon
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
do ramena...sad ne znam ja koliko je to ;p