Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Nona
Datum upisivanja i ro�enja
08.07.2007. i 05.02.1992.
Mesto ro�enja
Va
Mati�ni broj
0502992...ne znam dalje
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
peti puk
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
n-O-N_a_
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Nona
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
90-60-90
Boja o�iju?
smedje
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
50
Koloritet kose?
plava
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
0+
Boja Ko�e?
imam :p
Osnovna �kola?
3