Odgovori na va�a Pitanja!
Ovde �ete na�i odgovore na pitanja koja mi postavite kad se up�iete!
Trudi�u se da vam �to br�e odgovorim!

Koliko ti je vremena trebalo da skupi� ovu najve�u kolekciju gluposti na internetu?
(Nemanja)
Nije mi trebalo mnogo da skupim jer su ovo delom pitanja iz leksikona �to smo Uro� i ja pravili u osnovnoj, a ve�im delom iz nekog chain-mail-a. Na sve to sam sad dodao max 20 pitanja koja su do�la u momentu inspiracije!
Al' je zato pravljenje ovih stranica bilo maximalno dosadno (sve iz EditPlus-a)...


�ta da te pitam? (This is question, isnt it?) :)?
(goThic)
Jes' majku mu, jeste pitanje!
Well, mog'o bi da me pita� kol'ko procenata alkohola ima "Sam Adams triple bock" :P


Jesu l' te silovali popovi kad si biJo mali?
(AntA the Jezivi)
AFAIK: ne.

Da li se ose�a� normalnom osobom?
(AstralliS)
Da, samo �ivim u nenormalnoj dr�avi pa se ne uklapam u kolote�inu.

Kako mo�e da se veruje u vanzemaljce, svega ti??
(Damyan)
Mnogi ljudi veruju da �e Vanzemaljci do�i i doneti im spas. Eto ti jednog primera.
I sam zna� da je pitanje "Da li veruje� u postojanje vanzemaljskih oblika �ivota" samo u skra�enom obliku


Da li si se smorio?
(Bobi)
Kao �to sam naveo gore, bilo je dosadno generisati stranice (a posle i sre�ivati sve mogu�e bugove), al' to nije ni upola dosadno kao �itanje odgovora! :P

Zar ti nema� ne�to pametnije da radi� u �ivotu??
(Tikky)
Isto pitanje postavi sebi! (ipak, odgovorila si na sva pitanja!)
S druge strane, mnogi ljudi provode previ�e vremena gledaju�i televizor! E pa, dok oni gledaju maloprespomenuti ja lansiram ovakve gluposti!


ZA�TO �OVE�E????????
(Lutijena)
Bilo mi je dosadno, a bio sam bolestan te nisam mogao oti�i u pub.
Uz to, oduvek sam hteo da napravim crveno-�uto-sivi site, pa sam to i uradio.


Jel' dok si ovo pisao,iza tebe stajao lik sa sekirom i pretio ti da �e po�ev od prstiju na nogana da ti secka deo po deo tela (prvo sve �to i malo �tr�i) ako ne budes zavr�io s ovom spravom za mu�enje �irokih narodnih masa???????
(Zlo Prase)
Za�to bi neko morao da me prisili da mu�im druge? Ja prosto u�ivam u tome! :P
Btw, taj imaginarni lik sa sekirom bi pao u ve�u konfuziju pri izboru dela tela koj najvi�e �tr�i! :P
'o�e to kad sam nekonvencionalan :PP


Dokon li si? :))
(Koska)
Ma neeee..... :))

Dokle bre?
(Milko)
"To infinity... and beyond!"

Ka'�e plata?
(Whisper)
Kad budu i penzije!
Da je sad �iv drug Tito, ti se ne bi tog pitanja pitao!


�ita� li ti ovo uop�te ili ja uzalud pi�em??
(popm)
Hahahah, �itam, �itam! :))

Jel' depilira� tijelo? :))
(Luda)
Ne, mada biK mo�da treb'o...? :)

Da li �e� mi odgovoriti na ovo pitanje?
(jelen)
Ja�ta �u, k'o i svima drugima!

Phone#?:)
(jagodaa)
Pogle' moju stranicu!

Eh,ako si pro�itao ovo, onda mi razjasni one stvari koje neznam �ta zna�e(frutella)????
(alania)
Frutella je gazirano pi�e koje je imitacija Fante i na �ijoj omotnici pi�e da konzumiranje ve�e od 2l dnevno po nekoj kila�i izaziva kancerogene nuspojave! >:)

Kako si?
(vlasta)
Uvek mo�e gore!

Kako te nije mrzelo ovo da kuckas sve?
(vamp)
K'o �to sam ve� ranije naveo, ovo je ve� bilo iskuckano (pogle' vr' strane)

Za�to crna pozadina?
(hicks)
Nije crna no siva, podesi kontrast i osvetljenje na monitoru!

Otkud ti ideja za ovo?????
(poissonivyns)
Deo mene je oduvek �eleo da napravi uspe�an community site (�to mi jo� uvek nije uspelo, ali je na dobrom putu), a jedno vreme sam dobijao chain-mailove iz kojih sam pokupio neka od pitanja pa mislih da �e narodu biti zanimljivo da pose�uje ovaj site... Bilo bi jo� zanimljivije kad bi ljudi malo vi�e ostavljali svoje fotografije, zar ne?

Nema� pametnija posla??
([o_o])
Isto pitanje se postavlja i tebi! (ipak si odgovorio na ve�inu pitanja!)
Programiranje i dizajniranje ovoga je trajalo jedno ili dva popodneva, a uvek je zanimljivo �itati �ta narod ima da izjavi za Dnevnik...


A �ta bih mogla da te pitam??
(Tarja)
�tagod ti volja!

Mo�e li se znati �ime se ti zanima� u �ivotu i kako je nastala ideja o ovom sajtu?
(Silvi)
U �ivotu se bavim sva�ime: web design-om/programiranjem, muzikom, izu�avanjem �vedskog jezika, ... (ako te ne�to vi�e interesuje, kontaktiraj me). Na drugi deo pitanja mo�e� pro�itati odgovor negde gore.

Would you marry me? :)
(Zextra)
No, I'm not gay.

�to si uop�te napravio ovaj leksikon?
(Vasja)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

Jesi li ti normalan/normalna??
(causal)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

KO si, bre, Ti ??? ;)
(esdy_11192)
Delimi�an odgovor na svoje pitanje mo�e� na�i ovde.

Kako ti je kad le�i� na parketu?
(klota ilis)
Uglavnom hladno.

Zna� Milijanu?
(no_time_to_cry)
Da.

Stvarno, kako te nije mrzelo?
(crveniautobus)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

Dobro, �ovece, jel ima� ti ne�to pametno da radi� u �ivotu??
(m)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

Koje su to sitnice bez kojih ne mo�e� da "ostvari�" dan??
(Yasmin)
Napokon neko uljudno pitanje!
Recimo da su to muzika i kontakt (bilokakve forme) sa prijateljima.


�to si me ovoliko smarao?
(baalbehrit)
�to da ne?

Kad fura� u Irsku?
(Blondie)
Za jedno -12 godine...

Kad �e� da se o�i�a�? :)
(Stamata)
Kad budem po�eo da �elavim!

Ko si ti?
(Bazfreak)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

Ko si? Sta si? Odakle si?
(Gejzir)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

�to prekri�i Star Wars?
(Dederdeunidji)
Zato �to nakon �to sam odgledao Immortel, shvatio sam da je to definitivno najbolji film koj sam dotad gledao. Mo�da se tebi (tj. osobi koja nije ja) film i ne bi toliko svideo jer je odu�evljenje na veoma li�nom nivou interesovanja...

Kad' �e� da se �i�a� ?
(Mysanthropa)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

Da li je tebi ba� dosadno u �ivotu kada �itas/pi�e ovo?
(Pavle)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore... I ljudi, stvarno mi niste jasni! Odgovorite na sva pitanja, na to utro�ite barem 30-45min, i posle meni pridikujete �to sam potro�io ~15min vi�e na pravljenje sajta? I ne, odavno ne �itam sve upise jer su postali malo predvidivi i dosadni. Naravno, tu-i-tamo se pojavi poneki koj mi je zanimljiv, pa ga pro�itam u potpunosti.

Kolko ima� godina?
(mary_jane)
37.

Mala promena... Jesi li fenser?
(Dragon Mimmy)
U srcu i du�i! :P

Dole pi�e "u pi�i se..."...a �ta to? ;)
(Deformacija)
Heheheh, mnogo toga, rek'o bih ;)

�TO SI OVOLIKI DEBIL????
(Obilic)
Da bih ti pravio konkurenciju!

Kako se zove�, god, mesto...
(Goran)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

Kada se vidimo? (da te �astim piwom, naravno)
(Superzao)
S obzirom da je pivo u pitanju... �to pre to bolje!

Gde da ga postavim?
(Lanmi)
Tamo gde dosad nikad nisi! :P

'De se seti da postavi� on-line leksikon???!
(sharkey_noyz)
Odgovor mo�e� pro�itati negde gore.

WTF?
(Therapsid)
PITA!

Koliko ostaje stranica na sajtu,tj. da li se menja?
(marco81)
Dokle je sajta, bi�e i tvoje stranice na njemu (kao i sva�ije druge). Stranice se menjaju samo ako se upisani uloguju i promene svoje podatke.

U �emu je svrha ovoga?
(Froiibaad)
Dajem svoj doprinos globalnom zagrevanju...

Mora li ovoliko pitanja? Ovako se nisam smorio jo� od testova emocionalne stabilnosti za vojsku.
(Lestate)
�uti mori i raduj se, moglo ih je biti vi�e!

Do you belive in miracles?
(lilith darkmoon)
Nope.

Jel bi ga popu�io za par�e pljeske?
(Duke of Borca)
Ne.

Za�to �ivi�???
(dota.bitch)
Da bih bio neobja�njena misterija, te da bi mi slika iza�la u "Zoni sumraka".

Jebote ko si ti? i Odakle ja ovde?
(remedy_)
Na prvo ve� dadoh odgovor, a odgovor na ovo drugo mene interesuje vi�e nego tebe! ;)

�ta je poenta �ivota?
(princeza ispod neona)
Slu�anje ultra brutal-melotik soft-hard-church-gore +simplified hop-strato-nu-metala!

Tko je Zemlju nazvao Zemljom (Earth, kako ti drago)?
(mala garava)
Ljudi.

Koju drogu ti konzumira�??
(aragoran)
Nijednu...

Mo�e� li da skine� par pitanja u upitniku?
(nexus)
Da, ali je malko komplikovano (iliti: nisam planirao dodavanje i oduzimanje pitanja, te nisam uneo fleksibilnost u programiranje)

�ta radi�?
(aggressor)
Evo, sre�ujem lo�e upise u arhivi... Ti?

�ta misli� o underground metal sceni u Iraq?
(hetfield_87)
Acrassicauda je moj omiljeni bend! "We are the youth of Iraq" je tako tr00 pesma!

�ta ti je trebalo sve ovo?
(ludovic cruchot)
Mo�da i nije, al' �ta mu ja sad mogu...

Za�to sam se upisao jedno 100 puta kada mo�e samo da se updateuje ovo �to sam pisao??
(angelripper)
Zar ne bi trebalo da ja tebe to pitam?

Gde da te na�em da ti slomim sve do u�nih ko�tica?
(shred)
Tu, iza �o�ka.

Koliko grba ima dvogrba kamila?
(planethell)
Nije ti ovo �pica za kviz ;)

Kad je neka �urka u LA opet?
(^prdez^u^stechaju^)
Ne znam, ni na prethodnoj nisam bio... Ali ne brini, spamova�e te neko SMS-om

Koji Yup ti koristi�!?? :))
(menstrualman)
Onaj zbog koga se tripuje� da si na planinskom izvoru :)

Koliko �esto se dosa�uje�?
(nirvana girl)
Sve re�e, ali uvek u isto doba - a to je kad se meni zavr�i ispitni rok a svima drugima po�ne, pa nemam s kim da pijem.

Reka ili more?
(andreja_nikolic)
Rijeka :)
�alu na stranu, grad bez reke mi je skroz bezveze... A bez mora bih jo� i mog'o.


Dal' si perverznjak?
(misantrophil)
Porni�ar stari, nego �ta :P

Zna� ti �ta je flahajz?
(kino_sala)
Jok more! �ta je?

Ima� li kakav profit od ovog?
(miss lucifer)
Na�alost ne. Mada mo�da bude ne�to uskoro... Vide�emo

Eee ovaaaj... Gospodine svemogu�i, reci mi reci... Jel' jede� sarme??
(pa^cica^bateee)
Oooo, da! I to sa velikim u�ivanjem!

Da te pipam?
(marko maroza mitrovic)
Ne mora�, sna�i �u se nekako i sam...

Ko ti je diler? :)
(tajana)
Hiper-market, super-market, mini-market, pub, trafika... Piva svuda ima ;)

�ta misli� o vegeterijancima?
(wednesday addams)
Nisam zakleti meso�der ali mi je besmisleno zbog ideologije odbijati hranu koju organizam �eli.
Da je nezdravo jesti meso ne bismo ga jeli jer bi pocrk'o po�etni kontingent meso�dera...


Kada kaki�, kako bri�e� guzu?
(~[black_angel]~)
Zavisno od spiritualnog naho�enja. Uglavnom se bazira na improvizaciji...

Kada si se zadnji put zaista ose�ao sre�no i za�to?
(toxica)
Tough one.
Recimo, pre godinu dana kada sam posle 6 godina ponovo na�ivo video sestru �to �ivi u Johannesburg-u.
Ili koji mesec pre toga kada sam bio u Parizu.


Ko te rodi taka?
(eto vidish!)
Mama?

�ta radi�?
(aggressor)
Odgovaram na va�a mnogobrojna pitanja...

Da li si dao ime polnom organu?
(double fire)
Nisam... Iskreno, ni ne znam nekoga ko je tako ne�to uradio.

Ko je naj sasvim potpuno sasvim najbojli dasa?
(nosferatum)
Ti, Popaje! :D

''Er bar djerde, el a man!'' - �ta zna�i ova kazahstanska poslovica?
(legenda)
Neko nekom mater, pretpostavljam.

Ima� ti �enu?
(sleepy)
Nije li o�igledno?

Jesi razmi�ljao da skrati� malo sve ovo
(bope)
Nisam

Koja ti je omiljena vrsta toalet papira?
(satangel)
Nije bitno koji je, bitno je da ga ima ;)

Za�?to kada ho�u da postavim sliku iza�e gre�?ka da slika nije .jpg (iako jeste)?
(maxx)
Zato �to je sajt o�ajno isprogramiran :)

Jel si plakao kad si �uo da imam dual-procesore?
(drizzt)
Mo�e� i 10 da ih stavi�, to �e i dalje biti PC.

Koje ti je omiljeno voce?
(natasha)
Paradajz :D

Kada misli� da odraste�?
(coyote)
Kad mi vrati� d�iajd�ojce ;)

Da li je Zvonko Bogdan vampir?
(telcontar)
Jeste - pitah ga ba� ju�er.

Misli�?
(elldamar)
Cenim.

Jel voli� da se vozi� autobusom?
(cruela)
Ne ba�

Ako je u Beogradu 20:16h, koliko je u Sidneju?!?
(nex!!)
5:16h

Gde �ivi�?
(dabee)
U pe�ini

�iko, je l' sav ovaj lebac tvoj??
(piggor)
Jeste, pa �ta?

Za�to ne uspevam da promenim sliku?! �ta treba da uradim?
(villeo)
Vide�u za koji mesec da popravim stvari koje ne rade, mada ni�ta ne obe�avam.

Koje je boje ?�trumf kad ga davi�????
(kalimero)
Ljubi�aste?

Kako vidi� sebe za 10 godina?
(bloodyangel)
10 godina je poprili�no daleko, pogotovo �to se stvari sada menjaju jako brzim tempom.
U svakom slu�aju, bilo bi lepo da postanem neki prepla�eni IT specijalac u Google-u, u Dablinu... To je trenutna fix-ideja :)


Koje su ti boje �arape?
(dragana)
Crne

Jel' ti stvarno procitas sve ove odgovore?
(sashka)
Ne

Da li je bitno poznavati sebe?
(3treshnje)
Da

Da li bi oti�ao iz zemlje za 3 puta ve�u platu nego ovde?
(kovach)
Oti�ao bih i za istu platu kao ovde.

Mogu li nekako da ukradem jedan password kako bih mogao da zloupotrebim jedan account osobe koju ne volim, a ima je ovde??
(darth vader)
Naravno, stari, samo reci!

�ta misli� o vlasniku leksikona?
(barbara)
On je budala i kreten!

Ti jo� ne spava�?!?!?!?
(moscow_chick)
Sunce mu jebem, vreme je za krevet! Dobro me opomenu...

Koje pitanje �eli� �uti? (daj i odgovor na to:))
(sally)
Good one. Veoma sam neproduktivan, pa �u se pitati "�ta si poslednje gledao na TV-u" i na to �u si odgovoriti "Men Behaving Badly".

...da li da dam il da ne dam?
(milica93)
Ne daj.

Ima� ti pametnija posla?
(lady_starlight)
Imam.

TV ili radio?
(lolita)
Odgovor na svoje pitanje mo�e� na�i ovde.

Moram li?
(nenormalna)
Mora�, da ne bi bilo te�ko.

....... a?
(gorgoroth)
....... b, naravno.

Ne mogu da mislim....
(kaubojka)
Jes' vala, ume to da bude te�ko...

Kada bi mogao da bira� izmedju gej porni�a i porni�a sa babama preko 70 godina i preko 100 kila, �ta bi izabrao?(Nema� trecu opciju :))
(talichni)
Ma udri po gej porni�u sa dedama, pa da pi�u novine!

Ko si ti uop�te? :)
(nedaiii)
Odgovor na svoje pitanje mo�e� na�i ovde.

�es ba?
(keleraba)
Eve me, ba!

E �ove�e koje si god i odakle si....tj.ima� skype ili msn????
(alexandra&nikola)
Skype ili MSN imam, a odgovore na ostala pitanja mo�e� na�i ovde.

Za�to vi�e nema reklame za "ja sam gladan ja sam gladan" pa�tete?:)
(afra)
Mogu samo da pretpostavim da su napokon nahranili mu�enog protagonistu te reklame :)

�ta misli� o meni posle mojih odgovora?
(sweet jane)
Mora�u da te razo�aram, ali ih nisam pro�itao.

'o�e� da ti uvaljam Bentley?
(k2niga)
Ako je jeftin i nije kraden, �to da ne :)

Kad �e pare od izbora???
(anjas)
Za to bi se valjalo obratiti strana�kom odboru...

Kakav utisak ostavljam posle ovakvih odgovora?
(sanjka)
Da nisi ba� savladala upotrebu interneta jer si se upisala dvaput, delimi�no razli�ito, iako postoji opcija za izmenu profila.

Da li si preko ovih pitanja stekao neke dobre prijatelje, razumeo razli�itosti drugih, te upoznao neku tebi dragu osobu?
(adam)
Ne.

�ta ima?
(ikica)
Baruta!

Koliko mora� biti glup da odgovara� na ova pitanja???
(ivana_gnc)
Znam, te�ko je pomiriti se sa takvim otkri�em - ali posle upisivanja nema plakanja :P

Da li ti �arape smrde?
(elizabeth)
Ne, moje �arape odi�u planinskom sve�inom.

Whasuuuuuuuuup? Do you see death people?
(lady in black)
Vi�am smrt-ljude.

Voli� li koku? A? Treba li ti roba?
(kokainka)
Ne. A! Ne.

Hmmm.... �ta ti radi� ovih dana? x))))
(jowana)
Privodim diplomski kraju... Ti?