Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Petar Savic Sava
Datum upisivanja i ro�enja
08.06.2006. i 25.2.1988
Mesto ro�enja
Novi Sad
Mati�ni broj
ne znam
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
021/461-897
Tvoj e-mail
:)

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
Pera
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Pera
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
60,175,?,41/42
Boja o�iju?
brown
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
10
Koloritet kose?
brown
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ne
Krvna Grupa?
A(+ ili -)ne znam
Boja Ko�e?
boja koze
Osnovna �kola?
J.J.Zmaj
Srednja �kola?
ETS Pihajlo Pupin
Fakultetska �kola?
:)
Da li si golicljiv/a?
da
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
nista
Peva�?
da
Dobro?
onako
Deca?
nemam
Imena dece?
nemam decu kada ti kazem
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
do 25

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
naravno
Koju muziku slu�a�?
iskljucivo IRSKU
A �to? (ne bi moglo)
:)
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
narodnjake bi sve pobio,a za ostale bih jos razmislio
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
THE POGUES(No 1),zatim Shane MacGowan,Orthodox Celts,Corrs,Flogging Molly,(Dublinersi su mi malo slabi pa ih slabo slusam),IRISH STEW(momci su stvarno super
Najgluplja pesma ikad napisana?
Crno i Zlatno(od Seke Aleksic)
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Shane MacGowan(on je svoj zivot posvetio irskom panku)
Tvoj idol?
Shane MacGowan
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
Gospodari Prstenova,Hrabro Srce
Omiljeno pivo?
GUINNESS
Zanimanje tvog �ivota?
:)
A za�to?
:)
�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
:)
�ivotni moto?
Postigni nesto i budi nesto u ovom kratkom zivotu
�ime najra�e �ubri� stomak?
sve jedem osim Dzigerice(fuj)
A �ime najra�e vla�i� stomak?
PIVOM
Savr�en doru�ak?
au.......10 pinti Guinnessa i pizza
Koj �ampon koristi�?
wash and go
Tatoo/piercing?
ne
Kad le�e� da no�i�?
oko 11
Sa kim si najdu�e prijatelj?
sa dva blizanca a kojima se znam iz porodilista
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
oko 1h
�ta ti je na stolu (at the moment)?
pivo
�ta to mene briga???
sta i mene griga
�ta ti je na Wallpapper-u?
vocal iz Irish Stewa
Koliko tastera ti ima mi�?
3
Koja ti je boja tastature?
bela
A ga�a (koje su na tebi)?
bele
Omiljena boja?
GREEN
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
krem
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
ne
Da li ima� amajliju?
ne
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
irish pub
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
au....nisam iskusan u tome!

�ta ne voli� i koga ne voli�?
prostake
Za�to?
et
�ta voli�?
pivo i da slusam shanea i poguese
Koju zemlju voli�?
irsku
A �to?
zbog muzike,countryside.......sve mi se svidja
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
Green Roses
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
If I Should Fall From Grace With God
Omiljeni sport?
irish Rover od poguesa i dublinersa
Omiljena doma�a TV stanica?
BK
Omiljena strana TV stanica?
hallmark
Omiljena emisija na doma�em TV?
:)
Omiljena emisija na stranom TV?
:)
Najdra�i Film?
lord of the rings
Omiljena Serija?
:)
Omiljena Knjiga?
:)
Omiljeni predmet u �koli?
/
Sladoled?
/
Kafa?
irish
Praznik?
nova godina
Godi�nje doba?
zima
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
/
Omiljeno vozilo?
renault MEGANE
Omiljeni odevni predmet?
/
Omiljena aplikacija na majici?
detelina

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
/
Koliko si puta bio/la u vezi?
/
Ljubio/la?
/
Radio/la na ulici?
/
Varao/la na testu?
/
Varao/la partnera?
/
Bio/la prebijen/a?
/
Pu�i�?
/
Alkohol?
da
Droge?
/
Iskrao/la se iz ku�e?
/
Gledao porno film?
/
Tip seksualnog partnera?
/
Dildos?
/
Da li vam je bitno gde?
/
Konzerva ili avanturista?
/

Ima� computer? (ba� li�ni)
/
Mobitel?
/
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
/
Aaaaa, ve� ma�inu?
/
Muzi�ki stub?
/
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
/
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
/
�to?
/
Trpezariju?
/
Ima� ma�ku, ku�e?
/
Slona??
/
Magarca? Divokozu? Majmuna?
/
Aligatora? Pantera? Zebru?
/
�IVINU? (patke, plovke, koko�ke, guske...)?
/

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
/
Kad si poslednji put prao/la zube?
/
Kad si poslednji put prao/la noge?
/
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
/
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
/
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
//
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
/
Kad si poslednji put plakao/la?
/
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
/
Sex?
/
Jeo/la?
/
Zaista voleo/la nekoga?
/
Kada vam je poslednji put neko zaista nedostajao?
/
Kada ste poslednji put bili odba�eni?
/
Kada ste poslednji put udarili nekog?
/
Telefonirali?
/
Gledali TV?
/
Slu�ali radio?
/
Rekli nekome da ga volite?
/
Po�istili sobu?
/
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
/
Najlep�a stvar koja ti se desila danas?
/
Najve�i blam?
/
Najzlobnija stvar koju si u�inio/la?
/

Ljubav na prvi pogled?
/
Boga?
/
Deda Mraza?
/
Vanzemaljce?
/
Horoskop?
/
Raj?
/
Pakao?
/
Sebe?
/
Babarogu?
/
Abortivnu pilulu?
/

Coke ili Pepsi?
/
Frutella ili Sinalco?
/
Plavu�e ili Crnke?
/
Visoko ili Nisko?
/
Usko ili �iroko?
/
Crno ili Belo?
/
TV ili radio?
/
ICQ ili IRC?
/
Jabber ili ICQ?
/
Windows ili Linux?
/
Outlook Express ili neki drugi Mail Program?
/
MS Office ili Open Office?
/
1 ili 2 jastuka?
/
Ulo�ci ili tamponi?
/
Durex ili Condomi?
/
Snovi ili ko�mari?
pivo
Pivo ili Vino?
guinness
Guinness ili Zidarsko?
/
Pizza ili Gibanica?
/
Banane ili Jabuke?
/
�e�er ili Nutreen?
/
Sesti gore ili dole?
/
Dobro ili zlo?
/

�ta prvo primeti�?
/
Obavezna osobina?
/
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
/
Dobar/ra ili lo�/a?
/
Ne�an/na ili grub/a?
/
Stidljiv/a?
/
�ta je najbolje?
/
�ta je najgore u vezi njih?
/
Koja je najlep�a stvar da je neko uradio za tebe?
/

Nostalgiji?
/
RAPu?
/
Rocku?
/
Metalu?
/
Irishu?
/
Narodnjacima?
/
Klasi�noj muzici?
/
Horror filmovima?
/
�panskim serijama?
/
Roller coasterima?
/
Bubama?
/
On-line prijateljstvu?
/
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
/
Idiotu koj je smislio sva ova pitanja?
/
Sebi dok odgovara� na ista?
/

Ko te naj�e��e nasmeje?
/
Kome se naj�e��e nasme�i�?
/
Ko je sme�an kao pojava?
/
Koga najvi�e mrzi�?
/
Ko ti daje savete?
/
Ko je najglasnija osoba koju poznaje�?
/
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
/
Ko je najru�niji ujutro kad se probudi?
/http://

Site na kom si bio/la u poslednje vreme?
/
Text pesme (nemoj citirati celu)?
/
Savet koji si dao/la?
/
Posao koj si dosad imao/la?
/


Da li sam ne�to zaboravio da pitam? (daj i odgovor na to)
mars u lepu! to nije pitanje!