Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Sierra Thompson
Datum upisivanja i ro�enja
30.06.2010. i 25.02. 1818.
Mesto ro�enja
Valetta
Mati�ni broj
---
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
---
Tvoj e-mail
---

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
noName noPain
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
daima
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
68, 179, obim nisam merila, 38
Boja o�iju?
blue that saves
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
68? lupam
Koloritet kose?
crna
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
of skroz.. traume mi je ostavila �erpa -.-
Krvna Grupa?
O
Da li si golicljiv/a?
ponekad -.-'
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
apsolutno ni�ta
Peva�?
pod tu�em
Dobro?
za mene bolje ne mo�e
Deca?
no way, too young
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
zar postoje odre�ene godine? xD

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
nikako
Koju muziku slu�a�?
od Nirvane do Silvane
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Aki Rahimovski, Sa�a Lo�i�, �ola, gibonni....
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
Bryan Adams, Chester Benington, Chad Kroager
Najgluplja pesma ikad napisana?
verovatno neko bezvredno sranje sa granda
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
Aki Rahimovski
Tvoj idol?
idolaBez
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
B13
Omiljeno pivo?
ne volim pivo
Zanimanje tvog �ivota?
Lingvisti�ar
A za�to?
dobro baratam jezicima :P

�eli� da se pohvali� time �to... (diplome i pohvale ne primamo)
mrzim to.. tako da hvala, ali ne hvala
�ivotni moto?
sve se doga�a s razlogom
Savr�en doru�ak?
nije bitno �ta, bitno je s kim
Koj �ampon koristi�?
wash&go
Tatoo/piercing?
uvek :D
Kad le�e� da no�i�?
kad se setim da treba
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Daniel
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
3 sata i 40 min
�ta ti je na stolu (at the moment)?
uuh sve i sva�ta... pravi lom
�ta to mene briga???
ne znam i ja se pitam
�ta ti je na Wallpapper-u?
beach
Koliko tastera ti ima mi�?
4
Koja ti je boja tastature?
siva
A ga�a (koje su na tebi)?
crvene
Omiljena boja?
ljubi�asta
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
plave
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
boja brusa verovatno fali -.-
Da li ima� amajliju?
ne
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
ha ha.. postoje razne vrste dru�ta.. uglavnom ja se ne bunim nikad
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
hmm.. negde gde mo�e na miru da se 'pri�aaaa'

�ta ne voli� i koga ne voli�?
predrasude, primitivne ljude
Za�to?
zato �to se civilizacija razvija, a neki ostaju i dalje primitivni
�ta voli�?
slobodnoumne ljude, vanilu, kokos, svoju ma�ku i svog de�ka
Koju zemlju voli�?
Dansku
A �to?
ima zanimljiv oblik :p
Omiljeni sport?
biciklizam
Omiljena doma�a TV stanica?
pinkmusic
Omiljena strana TV stanica?
discovery, travel&living
Omiljena emisija na doma�em TV?
-
Omiljena emisija na stranom TV?
-
Najdra�i Film?
Dude, where's my car?

Omiljena Serija?
CSI Miami
Omiljena Knjiga?
Kutija u obliku srca, Hiljadu �udesnih sunaca
Omiljeni predmet u �koli?
Francuski
Sladoled?
vanila
Kafa?
ness
Praznik?
2.52
Godi�nje doba?
LETOOOOO
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
B.U.
Omiljeno vozilo?
bike :D
Omiljeni odevni predmet?
haljinica boje lila :D
Omiljena aplikacija na majici?
100% single :P

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
uuh davno je to bilo.. 7. razred osnovne �kole
Koliko si puta bio/la u vezi?
ako ra�unamo samo prave veze onda 3 puta
Ljubio/la?
uuhh.. :ddd
Radio/la na ulici?
�ta? :D
Varao/la na testu?
mnogoo puta :D ali ko ne vara? :D
Varao/la partnera?
nikad
Bio/la prebijen/a?
nikad, i'm a good kid
Pu�i�?
ne
Alkohol?
ponekad :D
Droge?
nikako
Iskrao/la se iz ku�e?
i to sam morala da probam :D
Gledao porno film?
ko nije bacio pogled ?
Dildos?
ne ba�
Da li vam je bitno gde?
ne :D
Konzerva ili avanturista?
avanturista

Ima� computer? (ba� li�ni)
aha
Mobitel?
neki samsung, uglavnom baterija je d'umre�
A televizor (u koloru ili crno-beli, il' �ak ljubi�ast?)
ljubi�ast je :D
Aaaaa, ve� ma�inu?
mmmmmmmmmm.. da :DDDD
Muzi�ki stub?
aha
Krevet? (na sprat ili vodeni, ili bra�ni)?
preferiram vodene, kupi�u ga jednom ;)
Da li jo� dr�i� stari krevetac?
ne bre
�to?
�ta �e mi ? da se se�am kako su mi tetke i strine virile odozgo
Trpezariju?
da, lepa, al se ne zadr�avam dugo :D
Ima� ma�ku, ku�e?
ma�kaa
Slona??
mnogo veliko za mene
Magarca? Divokozu? Majmuna?
Divlju foku :D

Kad si se tu�irao/la poslednji put?
ja se ne tu�iram :p
Kad si poslednji put prao/la zube?
e to ve� radim.. malopre
Kad si poslednji put prao/la noge?
izbegavam :P
Kad ste poslednji put bili kod pedikira?
po�to imam pedikira ku�i.. ju�e :D
Da li si ikad vodio/la ljubav na podiumu za ples?
ne.. malo je previ�e otvoreno xD
Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
da odem na Haiti xD
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
pre tri godine, Tunis
Kad si poslednji put plakao/la?
ju�e
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
pro�log vikenda - ludo i nezaboravno
Sex?
hehe.. :D imam de�ka se�a� se?