Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
milosavljevic milete milorad
Datum upisivanja i ro�enja
28.12.2004. i 20.01.1951.
Mesto ro�enja
arandjelovac
Mati�ni broj
20011951308608
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
b.maslarica 64 kragujevac 034371931
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko