Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
suzy , prezime-nije va�no
Datum upisivanja i ro�enja
22.11.2008. i 14.09.1994
Mesto ro�enja
�ibenik city
Mati�ni broj
pojma neman
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
malo sutra �u ti napisat
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
suzy
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
suzy
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
..........
Boja o�iju?
sme�a
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
neznan
Koloritet kose?
sme�a
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
ha ?
Krvna Grupa?
neznan
Boja Ko�e?
a bolesnog pitanja
Osnovna �kola?
tina ujevi�a
Srednja �kola?
jo� ne iden
Fakultetska �kola?
.....
Da li si golicljiv/a?
ha ?
Kad bi promenio/la ne�to na sebi, �ta bi to bilo??
sva�ta
Peva�?
pa .....
Dobro?
a sto posto
Deca?
odakle mi
Imena dece?
.......
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
nisan jo�

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
pa....
Koju muziku slu�a�?
sve pomalo
A �to? (ne bi moglo)
neznan
Domaci izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
neznan
Strani izvo�a�i koji su, po tebi, vredni spominjanja?
ima ih : )
Najgluplja pesma ikad napisana?
dosta njih
Ko je po tebi legenda (u muzici, sportu, nije vazno)?
cristiano ronaldo =)
Tvoj idol?
....
Dobar film koj si gledao/la u poslednje vreme?
step up 1 , 2
Omiljeno pivo?
ne pijen
Zanimanje tvog �ivota?
jo� razmi�ljan
A za�to?
eto tako
�ivotni moto?
ne bi znala
�ime najra�e �ubri� stomak?
hm..hm...
A �ime najra�e vla�i� stomak?
a bolesnog pitanja
Savr�en doru�ak?
�okolino
Koj �ampon koristi�?
onaj koji ja o�u
Tatoo/piercing?
not
Kad le�e� da no�i�?
ha ?
Sa kim si najdu�e prijatelj?
s rijan0m
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
neznan
�ta ti je na stolu (at the moment)?
labello
�ta to mene briga???
....
�ta ti je na Wallpapper-u?
ja ... hehe
Koliko tastera ti ima mi�?
...
Koja ti je boja tastature?
ona koja je
A ga�a (koje su na tebi)?
jeans
Omiljena boja?
crna
A koje boje su ti zidovi u kupatilu?
bile
Jel' treba jo� ne�to vezano za boju da pitam?
ne triba
Da li ima� amajliju?
ha ?
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
eh...
Mesto za izlaske sa devojkom/de�kom??
�ta te briga

�ta ne voli� i koga ne voli�?
moja stvar
Za�to?
zato jer ja tako ka�en
�ta voli�?
sva�ta
Koju zemlju voli�?
svoju
A �to?
sva�ta
Omiljeni doma�i CD/kaseta/DVD/LP
briga te
Omiljeni strani CD/kaseta/DVD/LP
pa...
Omiljeni sport?
odbojka
Omiljena doma�a TV stanica?
....
Omiljena strana TV stanica?
.....
Omiljena emisija na doma�em TV?
bb
Omiljena emisija na stranom TV?
bb
Najdra�i Film?
step up 1,2
Omiljena Serija?
opijeni ljubavlju
Omiljena Knjiga?
ne znam
Omiljeni predmet u �koli?
engleski
Sladoled?
macho =)))))


suzy