Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
teodora raketic nebojssa
Datum upisivanja i ro�enja
30.11.2015. i 23 7 1998
Mesto ro�enja
argentina
Mati�ni broj
090301998066
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
argentinskaulica 32 002667998
Tvoj e-mail
teodoraraketic454
Tvoj website
http://teateki554slike6y7

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
lluna
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
tejka
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
32 visina 179 obim 19 cipele 37
Boja o�iju?
braon
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
25 cm