Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Viktoria
Datum upisivanja i ro�enja
10.01.2014. i 04.03.1993.
Mesto ro�enja
�akovo
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
�ensko
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
Viks
Boja o�iju?
sme�a
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
no
Srednja �kola?
ekonomska
Fakultetska �kola?
edukacijsko-rehabilitacijski
Deca?
no
Sa koliko godina si/bi se o�enio/udala?
30-ak

Da li za tebe muzika odre�uje stil �ivljenja?
bitna jest, nije da nije xD
Koju muziku slu�a�?
uglavnom sve, osim turbo folka, sto svakako i ne spada u muziku
Tvoj idol?
myself
Omiljeno pivo?
pivo
A �ime najra�e vla�i� stomak?
pivom i vinom
Tatoo/piercing?
piercing
Sa kim si najdu�e prijatelj?
Mer De Noms :P
Koliko si najdu�e pri�ao/la preko telefona?
3 sata
�ta ti je na stolu (at the moment)?
4 knjige, cigare, upalja�, pepeljara, turpija za nokte, kapi za nos xD
�ta ti je na Wallpapper-u?
moreee :D
Omiljena boja?
crvena
Da li ima� amajliju?
no
Mesto za izlaske sa dru�tvom?
nije bitno gdje sam, bitno je s kim sam :P

�ta ne voli� i koga ne voli�?
ljude uglavnom
Za�to?
zato �to su zli
�ta voli�?
�ivotinje
Omiljena emisija na stranom TV?
fear factor
Omiljena Knjiga?
Osmica
Sladoled?
vo�ni ^_^
Kafa?
no
Godi�nje doba?
prolje�e
Omiljeni Parfume/EDT/deodorant?
versace cristal noir

Kad si se prvi put smuvao/la, gde, kako, koga?
tobejarabi
Koliko si puta bio/la u vezi?
ne znam
Varao/la na testu?
uuuuu :D
Varao/la partnera?
khm
Alkohol?
yes
Droge?
no
Iskrao/la se iz ku�e?
ouuu yes
Gledao porno film?
yes
Seksualno opredeljenje?
Hetero

Ima� ma�ku, ku�e?
zeku

Koja ti je najve�a �elja ovog momenta??
nastaviti disati
Koj je najgori odmor na kome si obitavao/la?
Makarska
Kad si se poslednji put super proveo/la sa prijateljima?
ne pamtim
Zaista voleo/la nekoga?
volem
Telefonirali?
ev' maloprije
Rekli nekome da ga volite?
ev' maloprije
Najlep�a stvar koja ti se desila ju�e?
shopping xD

Ljubav na prvi pogled?
hmm, ne znam bas
Boga?
no
Deda Mraza?
no
Vanzemaljce?
yes
Raj?
no
Pakao?
no
Sebe?
yes

Plavu�e ili Crnke?
crnke
Visoko ili Nisko?
visoko
Usko ili �iroko?
usko
Crno ili Belo?
crno
TV ili radio?
TV
Windows ili Linux?
Windows
1 ili 2 jastuka?
2
Pivo ili Vino?
te�ko pitanje

�ta prvo primeti�?
nOglasak
Obavezna osobina?
ako ne voli �ivotinje, jebat ga tamo
Tip kose? (kratka/duga, ravna/talasasta...)?
svejedno
Ne�an/na ili grub/a?
kako kad :P

Rocku?
(Y)
Metalu?
(Y)
Narodnjacima?
.!.
Bubama?
mamaaa
Mu�ko-�enskom prijateljstvu?
:)

Ko te naj�e��e nasmeje?
Hitlerovi pioniri
Ko ti daje savete?
Opet moji pionir�i�i
Ko se najbolje pona�a prema tebi?
mami

Text pesme (nemoj citirati celu)?
A ipak, mr�nje na tone zato �to nimalo nismo isti. �to iko pizdi, kad nismo na istoj ki�i kisli? Ali, jednog se setim uvek kad me savlada taj nemir: da ne laju na mene, ve� na svoju predstavu o meni, a ona pre�esto vi�e govori o njima samima. Ja mirno spavam, jer bumerang uvek na�e vlasnika. Storitelujem o �udnim stvarima, o dubljim stvarima, iz glave �upam nestvarne ljude, cinim ih stvarnima. Ni�ta bez razloga, nikad bez poruka. Iskrenost i posve�enost, s razlikom �to akter nisam ja. I tu je problem - u tome �to ma�i� detalj sitan: da �ovek moze biti iskren i kad nije li�an, da mo�e biti iskren i kad nije tebi sli�an. �to slu�a� samo pesme o sebi, bolje se pitaj. ...a i ako odjebe� da me slu�a�, ne�e� da mi nedostaje�, jer moja iskrenost nabodena na sner tu i ostaje
Posao koj si dosad imao/la?
oriflame