Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
ZARE TOO POWERFULL
Datum upisivanja i ro�enja
28.01.2007. i 15.05.1981
Mesto ro�enja
Beograd
Mati�ni broj
Aj namesti zutaru da ti upishem palamarom
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
buhahahhaha koji si ti kralj
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si �ensko ili mu�ko?
Mu�ko
Pod kojim se imenima predstavlja�?
pod svojim
Kojim imenima te mogu zvati samo odre�ene osobe?
pa odredjenim
Te�ina, visina, obim struka, broj cipela?
100 185 ne znam, mali al puno smrde
Boja o�iju?
shutjmurasta
Koliko ti je duga�ka kosa (u cm)?
dovoljno
Koloritet kose?
jebes koloritet bitan je intenzitet i bujnost
Da li si se ikad �i�ao/la na "�erpu"?
nisa, shisho sam se na lonac
Krvna Grupa?
otkud znam, nisam ja doktor
Boja Ko�e?
roze ko u onih PIENTER prasitja
Osnovna �kola?
? sta sa njom
Srednja �kola?
? dobro