Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
srđanka dubić, fatimo
Datum upisivanja i rođenja
30.11.2007. i 12.4.1832
Mesto rođenja
imotski
Matični broj
???'
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
------
Tvoj e-mail
...
Tvoj website
http://....

Da li si žensko ili muško?
Muško
Pod kojim se imenima predstavljaš?
goldonka
Kojim imenima te mogu zvati samo određene osobe?
fana
Kad bi promenio/la nešto na sebi, šta bi to bilo??
v