Datum upisivanja i rođenja
04.01.2007. i 25.12.1985.
Mesto rođenja
Lisabon
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si žensko ili muško?
Muško