Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Pera, Laza, Detlic
Datum upisivanja i rođenja
05.05.2008. i 01.01.1991
Mesto rođenja
Pickovac Na Mlavi
Matični broj
0101991710101
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
Eve ti ga na 222 puta
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si žensko ili muško?
Muško
Pod kojim se imenima predstavljaš?
parekohgorekonjujedan
Kojim imenima te mogu zvati samo određene osobe?
nikako
Težina, visina, obim struka, broj cipela?
20sakrevetom, 152sastolicom