Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
luka kostic marija
Potpuna adresa sa telefonom i mobilnim
0643590982
Tvoj e-mail
[email protected]

Da li si žensko ili muško?
Muško
Pod kojim se imenima predstavljaš?
luka
Kojim imenima te mogu zvati samo određene osobe?
mogli!