Koj si mi ti? (ime, prezime, ime oca)
Ja sam Milica
Datum upisivanja i rođenja
08.06.2006. i 11.07.1983
Mesto rođenja
BG
Matični broj
11079837115199
Tvoj e-mail
mmm83ttt

Da li si žensko ili muško?
Muško
Pod kojim se imenima predstavljaš?
MiC